;
19.2.2020 16.19
26.2.2020 00.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Päätös automaattisen taajuudenhallintareservin pohjoismaisista kapasiteettimarkkinoista ACERille

Pohjoismaiset energia-alan sääntelyviranomaiset siirtävät päätöksen automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) pohjoismaisista kapasiteettimarkkinoista eurooppalaisten energiaviranomaisten yhteistyövirasto ACERille. Päätösvalta siirtyy ACERille, sillä sääntelyviranomaiset eivät ole yksimielisiä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden ehdotuksesta. Kapasiteettimarkkinoiden käyttöönotosta tiedotetaan viranomaiskäsittelyn aikataulun tarkennuttua.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt lähettivät huhtikuussa 2019 ehdotuksen yhteisistä aFRR-reservin kapasiteettimarkkinoista sekä menetelmästä varata tarjousalueiden välistä siirtokapasiteettia aFRR-reservin kaupankäynnille.Yhtiöt täydensivät ehdotusta viranomaisten pyynnöstä joulukuussa 2019.

Kansalliset energia-alan sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet yksimielisyyteen kantaverkkoyhtiöiden jättämästä ehdotuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätösvalta asiasta siirtyy eurooppalaiselle energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestölle ACERille.

Koska yhteisten markkinoiden edellytyksenä on viranomaishyväksyntä, yhteisten kapasiteettimarkkinoiden aloitusta joudutaan siirtämään aiemmin ilmoitetusta. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tiedottavat kapasiteettimarkkinoiden käyttöönottoaikataulusta myöhemmin, kunhan käynnissä olevan viranomaiskäsittelyn aikataulu tarkentuu.

Lisätietoja:

Jyrki Uusitalo, Fingrid, puh. 030 395 5181

Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185

http://nordicbalancingmodel.net/nordic-tsos-have-submitted-amended-proposals-for-a-common-nordic-afrr-capacity-market/