;
10.2.2020 08.46
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Nopean taajuusreservin markkinat käyttöön toukokuussa

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ottavat käyttöön toukokuussa 2020 uuden pienen inertian tilanteiden hallintaan tarkoitetun reservituotteen, nopean taajuusreservin (Fast Frequency Reserve, FFR). Fingrid avaa nopean taajuusreservin hankintaa varten kansalliset markkinat. Pyydämme FFR-markkinoille osallistumisesta kiinnostuneita reservitoimittajia ottamaan yhteyttä tiedotteen lopussa mainittuihin  yhteyshenkilöihin.

Pienen inertian tilanteet ovat yleistyneet pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Ajoittain inertian määrä on niin pieni, että nykyiset reservituotteet eivät ole enää riittävän nopeita vastaamaan suuriin sähkön tuotannon häiriöihin. Tämän vuoksi pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ottavat käyttöön nopean taajuusreservin. Tarvittava nopean taajuusreservin määrä riippuu sen hetkisestä sähköjärjestelmän inertian määrästä. Fingridin hankintavelvoite pohjoismaisesti tarvittavasta FFR-määrästä on 20 prosenttia. Fingrid avaa hankintaa varten nopean taajuusreservin markkinan toukokuussa.

Fingrid järjesti loppuvuonna 2019 julkisen kuulemisen ehdotuksista, jotka koskevat nopean taajuusreservin hankintaan ja todentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vastuita. Palautteen perusteella Fingrid on viimeistellyt Ehdot ja edellytykset nopean taajuusreservin (FFR) toimittajalle sekä Nopean taajuusreservin (FFR) teknisten vaatimusten todentamisen ja hyväksyttämisprosessin (liitteenä). Liitteenä on myös kuulemisen aikana saatu palaute ja Fingridin vastine. Kuulemisen perusteella tehtyjen muutosten lisäksi Fingrid on lieventänyt reservikohteen pätötehomittauksen tarkkuudelle asetettuja vaatimuksia.

Fingrid on toimittanut nopean taajuusreservin ehdot ja edellytykset Energiavirastolle vahvistettavaksi.

Reservitoimittaja voi osallistua nopean taajuusreservin markkinoille tehtyään FFR-markkinasopimuksen (liitteenä). Markkinoille osallistuminen edellyttää vaadittujen säätöominaisuuksien todentamista säätökokein. Säätökokeiden suorittaminen on nyt mahdollista teknisissä vaatimuksissa kuvattua prosessia noudattaen. Säätökokeiden ja FFR-markkinoille osallistumisen osalta kehotamme kiinnostuneita reservitoimittajia ottamaan yhteyttä alla mainittuihin FFR-reservin yhteyshenkilöihin.

Mikäli sähköjärjestelmän inertia ei edellytä FFR-reservin hankintaa vielä toukokuussa, Fingrid aikoo suorittaa testihankintaa markkinaprosessien testaamiseksi.

Lue lisää nopeasta taajuusreservistä Fingridin internet-sivuilta.

Lisätiedot:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5188

Pia Ruokolainen, Fingrid, pia.ruokolainen[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5105

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi, puh. 030 395 4171

SANASELITYS: 

Nopeaa taajuusreserviä tarvitaan tyypillisesti, kun sähköjärjestelmän inertia laskee alle tason 150 GWs. Nopeaa taajuusreserviä hankitaan vain osalle tunneista, sillä hankintatarve riippuu sähköjärjestelmän inertiasta ja mitoittavan vian suuruudesta. Hankintatarve perustuu inertiaennusteeseen, ja hankittava määrä vaihtelee ennustetun inertian mukaan. Reaaliaikainen inertian arvo on nähtävissä Fingrid Onlinessa ja historialliset arvot Fingridin internet-sivuilla.