;
24.9.2020 08.46
Ajankohtaista

Kiitos arvokkaasta palautteesta verkkovision skenaarioluonnoksiin

Fingrid käynnisti kesällä kansallisen verkkovision päivityksen. Verkkovisio laaditaan kantaverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Visiotyön pohjaksi laadittiin neljä vaihtoehtoista tulevaisuusskenaariota, jotka tarkastelevat sähköjärjestelmän mahdollisia kehityspolkuja vuosille 2035 ja 2045.  Skenaarioluonnokset julkaistiin 28.8.2020 asiakkaiden ja sidosryhmien kommentoitavaksi. Verkkovisiosta ja skenaarioluonnoksista järjestettiin sidosryhmäwebinaari 2.9.2020 ja kommentointiaika päättyi 11.9.2020. 

Palautteita skenaarioluonnoksista annettiin yhteensä 24 kappaletta. Fingrid kiittää saamastaan arvokkaasta palautteesta ja on tehnyt skenaarioluonnoksiin muutoksia saadun palautteen pohjalta.

Oheisessa dokumentissa esitetään asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden pääkohdat sekä keskeiset muutokset, joita palautteen pohjalta on tehty.

Loppuvuoden 2020 aikana Fingrid analysoi skenaarioiden vaatimat verkkovahvistukset. Verkkovision loppuraportti julkaistaan talvella 2020-2021. Julkaisun yhteydessä järjestetään sidosryhmäwebinaari, josta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

Lisätietoja:

Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä, Fingrid, puh. +358 30 395 5113

Liite:

Verkkovision skenaarioluonnosten palautteet >