;
14.12.2020 16.53
Sähköjärjestelmä, Kuulemiset ja konsultaatiot

Julkinen kuuleminen taajuuden vakautusreservien lyhyimmästä aktivointiajasta

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet julkisen kuulemisen vähimmäisajasta, jonka taajuuden vakautusreservejä tarjoavien reservikohteiden tulee pysyä käytettävissä sähköjärjestelmän hälytystilassa. Ehdotettu vähimmäisaika koskee taajuusohjattua häiriöreserviä tarjoavia reservikohteita, joiden energiavarasto on rajallinen (esim. sähkövarastot). Ehdotus perustuu kustannus-hyötyanalyysiin, jonka menetelmä ja oletukset ovat Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan sääntelyviranomaisten hyväksymiä.

Kuuleminen on avoinna ENTSO-E:n sivuilla 25.1.2021 asti.

Lisätiedot: 

Pia Ruokolainen, Fingrid, pia.ruokolainen[at]fingrid.fi