;
16.10.2020 15.24
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Energiaviraston päätös kapasiteetinlaskentamenetelmästä

Energiavirasto ja muut pohjoismaiset sääntelyviranomaiset ovat tehneet päätöksen pohjoismaisesta kapasiteetinlaskentamenetelmästä vuorokausi- ja päivänsisäisille markkinoille.

Eurooppalainen asetus siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnasta velvoittaa kantaverkonhaltijoita laatimaan ehdotuksen vuorokausi- ja päivänsisäisten markkinoiden kapasiteetinlaskentamenetelmästä, jota käyttäen markkinoille tarjottavat siirtokapasiteetit lasketaan. Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät kapasiteetinlaskentamenetelmän ennen sen käyttöönottoa.

Energiavirasto teki 16.10.2020 päätöksen kantaverkkoyhtiöiden keväällä 2020 sääntelyviranomaisille toimittamaan kapasiteetinlaskentamenetelmän muutosehdotukseen. Päätöksessään Energiavirasto lisäsi kantaverkkoyhtiöiden tekemään muutosehdotukseen sääntelyviranomaisille lähetettävän raportin, jossa arvioidaan siirtoihin perustuvan kapasiteetinlaskentamenetelmän (Flow-based) toiminnallisuutta ja tehokkuutta ennen uuden menetelmän käyttöönottoa. Sääntelyviranomaisille tehtävään raportointiin liittyy myös sidosryhmille järjestettävä julkinen kuuleminen.  

Sääntelyviranomaiset arvioivat menetelmän käyttöönoton edellytykset kantaverkkoyhtiöiden toimittaman raportin, sidosryhmäpalautteen sekä sääntelyviranomaisten asettamien kriteereiden perusteella.

Uuteen kapasiteetinlaskentamenetelmään siirrytään, kun se mahdollistaa markkinoiden tehokkaan toiminnan, aikaisintaan huhtikuussa 2022.

Lisätietoja Energiaviraston päätöksestä löytyy liitteestä.

Lisätietoja:
Niko Korhonen, asiantuntija, Fingrid Oyj
puh. 030 395 4139
etunimi.sukunimi@fingrid.fi