;
25.4.2019 16.32
Sähköjärjestelmä

Venäjän rajasiirtojen tuotot ja kustannukset 2018

Venäjän 400 kilovoltin siirrosta aiheutuneet kustannukset olivat 22,1 ja kerätyt tuotot 32,6 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kustannukset ja tuotot ovat ilman läpisiirtomaksua (ITC- eli Inter-TSO Compensation -maksu, joka perustuu eurooppalaiseen lainsäädäntöön). Tariffituoton ylijäämä oli 10,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 aikana Fingrid laski kaksi kertaa Venäjän rajasiirtomaksua 400 kilovoltin sähkökaupassa. Rajasiirtomaksun laskemisen syynä oli maksutulojen sovittaminen rajakaupan aiheuttamiin kustannuksiin valvontakauden 2016-2019 aikana. Tammi-maaliskuussa 2019 tariffituoton alijäämä oli 3,1 miljoona euroa.

Vastaavasti 110 kilovoltin siirrosta aiheutuneet kustannukset olivat 2,4 ja kerätyt tuotot 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kustannukset ja tuotot ovat ilman läpisiirtomaksua (ITC-maksu). Tariffituoton ylijäämä oli 0,4 miljoonaa euroa.

Fingridin tavoitteena on tasata rajasiirron aiheuttamat kustannukset ja saadut tulot nykyisen valvontakauden 2016-2019 aikana ja ottaa kumulatiivinen ylijäämä tai alijäämä huomioon seuraavalla valvontakaudella.

Lisätietoja:

Jyri Virolainen, Fingrid, puh. 030 395 4335