;
27.8.2019 12.30
Sähköjärjestelmä

Uusi Jyväskylän sähköasema parantaa sähkön käyttövarmuutta Jyvässeudulla

Jyväskylän uusi sähköasema korvaa käytöstä poistetun, alun perin 1940-luvulla rakennetun sähköaseman. Asema on merkittävässä roolissa Jyväskylän ja sen ympäristön sähkönsiirrossa. Jyväskylän asema otettiin onnistuneesti käyttöön kesäkuussa ja tänään asemaa esiteltiin kutsuvieraille ja tiedotusvälineiden edustajille.  

Vanha Keljon sähköasema oli yhteisomisteinen jyväskyläläisen jakeluverkkoyhtiö JE-Siirto Oy:n kanssa. Vuosien saatossa vanha asema kävi ahtaaksi, se oli huonokuntoinen ja käytettävyydeltään riittämätön. Täysin uusittu asema siirtyy kokonaisuudessaan Fingridin omistukseen ja jakeluverkko liittyy tämän jälkeen suoraan kantaverkkoon. Näillä järjestelyllä pystytään parantamaan sähkönsiirron käyttövarmuutta.

Jyväskylän sähköaseman rakentaminen voidaan nähdä osana suurempaa kokonaisuutta. Sähköjärjestelmä on suuren muutoksen alla ja se on tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen torjunnassa merkittävässä roolissa. Puhtaan sähköjärjestelmän perustan muodostavat ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoima. Kantaverkkoyhtiö Fingrid luo alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle. Muutos edellyttää vahvoja siirtoyhteyksiä.

Kantaverkkoon investoidaan pitkäjänteisesti ja sitä kehitetään jatkuvasti, jotta puhdas energia voidaan liittää tehokkaasti kantaverkkoon ja saadaan kuluttajien ja teollisuuden ulottuville. Fingrid rakentaa uusia sähköasemia ja voimajohtoja, joista esimerkkinä Jyväskylän uusi sähköasema.

Metsälinja tärkeä osa sähkönsiirrossa

Metsälinjaksi-nimetyn voimajohdon rakentaminen Petäjävedeltä aina Ouluun saakka on juuri alkanut. Metsälinjalla on tulevaisuudessa merkittävä rooli kantaverkossa kulkevan sähkön siirrossa.

Suomi toimii sähköllä. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridille on annettu keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhtiön tehtäviin kuuluu sähköjärjestelmän valvonta ja operointi joka hetki siten, että yhteiskunta voi jatkossakin luottaa varmaan sähköön. Toimintavarmalla kantaverkolla luodaan suomalaisille hyvinvointia ja turvataan Suomen kilpailukykyä varmistamalla yhteiskunnalle varmaa sähköä, edistämällä sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa ja siirtämällä sähköä edullisesti tuotantolaitoksilta sähkön käyttäjille. 

Faktalaatikko

  • Jyväskylän sähköaseman investointi 6 miljoonaa euroa.
  • Metsälinjan rakentamiseen yhteydessä laajennetaan Petäjäveden sähköasemaa ja otetaan se käyttöön 400 kV jännitteellä, laajennetaan Jämsässä sijaitsevaa Toivilan sähköasemaa ja puretaan Jämsän vanha sähköasema.
  • Metsälinjan rakentaminen on aloitettu puuston poistolla. 303 kilometrin matkalta. Puunkaadon kustannuksen ovat noin 1,2 miljoonaa euroa.
  • Toivilan sähkösemanlaajennus valmistuu syksyllä 2021.
  • Metsälinja voimajohtoyhteyden investoinnin arvo on noin 111 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2022.


Lisätiedot: 

Ari Levula, aluepäällikkö, puh. 030 395 5505
Juha Pikkupeura, projektipäällikkö, puh. 030 395 4169

 

Jyväskylän uusi sähköasema otettiin käyttöön onnistuneesti kesäkuussa 2019.
Taustalla näkyy keskussairaala Novan rakennuksia.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet:

Suomen sähkönsiirto 2030