;
30.4.2019 12.00
Kansainväliset uutiset

Selvitys uudesta merikaapeliyhteydestä Suomen ja Ruotsin välille valmistunut

Selvitys uudesta Fenno-Skan 1 -yhteyden korvaavasta merikaapeliyhteydestä Suomen ja Ruotsin välille on valmistunut. Selvityksessä todettiin Merenkurkkuun sijoittuvan yhteyden olevan nykyisen Fenno-Skan 1 -yhteyden tilalle rakennettavaa vaihtoehtoa parempi. Selvitystyötä jatketaan edelleen mm. liityntäpisteiden osalta.

Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska kraftnätin yhteisen selvityksen taustalla ovat vuonna 2016 julkaistun edellisen maiden välisen rajakapasiteetin kehittämiseen liittyvän selvityksen esiin nostamat kysymykset sekä Fenno-Skan 1 -yhteyden 2020-luvun loppuun mennessä saavuttama 40 vuoden käyttöikä.

Selvitystyössä verrattiin kahta mahdollista merikaapelireittiä, jotka liittyisivät Ruotsissa eri hinta-alueisiin. Näiden vaihtoehtoisten yhteyksien toteutettavuutta ja kannattavuutta vertailtiin erilaisissa tulevaisuuden sähkömarkkinaskenaarioissa. Selvityksessä todettiin Merenkurkkuun sijoittuvan yhteyden olevan nykyisen Fenno-Skan 1 -yhteyden tilalle rakennettavaa vaihtoehtoa parempi. Yhteyden markkinahyödyt kasvavat merkittäviksi vasta 2030-luvun aikana - riippuen kuitenkin tuulivoiman määrän kasvusta.

Merenkurkun yhteys vaatii jatkotarkasteluja, jotta löydetään kustannustehokkaimmat liityntäpisteet olemassa olevaan sähköverkkoon. Lisäksi tulee tehdä arvio Fenno-Skan 1 -yhteyden jäljellä olevasta käyttöiästä. Fingrid ja Svenska kraftnät jatkavat selvitystyötä.                         

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Jyrinsalo. Fingrid, puh. +358 303 955 118

Ladattavat tiedostot:

Kvarken HVDC study