;
28.6.2019 15.15
Sähkömarkkinat, Häiriöt

Pohjois-Ruotsin ja Suomen välistä kapasiteettia rajoitetaan lämpötilan vuoksi

Viimeaikaisissa tutkimuksissa Ruotsin puoleisten 400 kilovoltin voimajohtojen välillä Petäjäskoski - Letsi ja Keminmaa - Svartbyn lämpötilariippuvaisuus on havaittu suuremmaksi kuin mitä on sovittu pohjoismaisessa käyttösopimuksessa käytettäväksi kapasiteetin laskennassa.

Tämän vuoksi Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät on julkaissut 28. kesäkuuta UMM-viestin, jossa yhtiö ilmoittaa rajoittavansa Pohjois-Ruotsin ja Suomen välistä SE1-FI kapasiteettia johtojen lämpötilasta riippuvan kuormitettavuuden vuoksi. Jos ympäristön lämpötila on alle 15 C, kapasiteetti on 1500 MW, 20 C = 1400  MW, 25 C = 1300 MW ja 30 C = 1200 MW.

Svenska kraftnät jatkaa selvityksiä kapasiteetin lämpötilariippuvuuden palauttamiseksi aiemmin sovitulle tasolle.

Lisätietoja:
Timo Kaukonen puh. 040 545 2124