;
3.7.2019 09.21
Sähkömarkkinat

Nopean taajuusreservin tekniset vaatimukset julkaistu

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat uuden nopean taajuusreservin (Fast Frequency Reserve, FFR) käyttöönottoa pienen inertian tilanteiden hallintaan. Pienen inertian tilanteet ovat yleistyneet pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä ja ajoittain inertian määrä on niin pieni, että nykyiset reservituotteet eivät ole enää riittävän nopeita. Tavoitteena on saada uusi reservi käyttöön kesällä 2020.

Fingrid on julkaissut pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden laatiman raportin "Technical Requirements for Fast Frequency Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area", jossa on kuvattu nopean taajuusreservin tekniset vaatimukset, säätökyvyn todentaminen testein sekä tiedonsiirtoa koskevat vaatimukset.

Nopeasta taajuusreservistä löytyy lisää tietoa omalta sivultaan Fingridin internetsivujen sähkömarkkinat-osiosta. Sivulla on saatavilla edellä mainitun dokumentin lisäksi 12.6.2019 järjestetyn keskustelutilaisuuden esitysmateriaali, jota on täydennetty tilaisuuden aikana saaduilla kysymyksillä vastauksineen.

Lisätiedot:

Mikko Kuivaniemi, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5188

Pia Ruokolainen, pia.ruokolainen[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5105