;
9.5.2019 13.54
Sähköjärjestelmä

Kantaverkkosopimuksen palveluehtojen päivitys

Kantaverkkosopimuksen palveluehtoja (liite 1) ja niissä viitattua loissähkön sovellusohjetta päivitetään 1.1.2020 alkaen. Palveluehdoissa viitattu Reaaliaikainen tiedonvaihto –sovellusohje on päivitetty jo aiemmin vastaamaan 18.1.2019 voimaan tullutta yhteistä eurooppalaista tiedonvaihtoa koskevaa verkkosääntöä (KORRR).

Ennen julkaisua Fingrid pyytää sidosryhmiltä lausuntoa muutosehdotuksiin. Palautteita voi lähettää 28.5. asti osoitteeseen marjut.makela@fingrid.fi.

Lisätietoja
Petri Parviainen, Fingrid, puh. 030 395 5282
Antero Reilander, Fingrid, puh. 030 395 4199
Jarno Sederlund, Fingrid, puh. 030 395 4251