;
15.3.2019 10.17
Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Julkinen kuuleminen pohjoismaisesta käytönsuunnittelun yhteistyön ehdotuksesta

Fingrid on käynnistänyt julkisen kuulemisen ehdotuksesta, joka koskee Nordic-kapasiteetin laskenta-alueen kantaverkonhaltijoita sekä alueen käytönsuunnittelutoimistoa (Nordic RSC). Ehdotus sisältää yhteiset säännöt alueen käytönsuunnittelusta ja käyttövarmuusanalyysin koordinoinnista vuorokausi- ja päiväsisäisessä aikaikkunassa.

EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähkön siirtoverkon käyttöä koskevat suuntaviivat’ (Guideline on Electricity Transmission System Operation, Komission asetus 2017/1485) velvoittaa alueen kantaverkonhaltijoita laatimaan yhteisen ehdotuksen käyttövarmuuden koordinointia koskevista yhteisistä säännöistä, joita alueelliset käytönsuunnittelutoimistot (Nordic RSC) sekä alueen kantaverkkoyhtiöt soveltavat. Ehdotukselle on järjestettävä julkinen kuuleminen ennen ehdotuksen toimittamista sääntelyviranomaiselle hyväksyttäväksi.

Fingrid on valmistellut ehdotuksen yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkonhaltijoiden kanssa. Julkinen kuuleminen ehdotuksesta alkaa 15.3.2019 ja päättyy 15.4.2019.

Lausunnot ehdotuksesta pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot at fingrid.fi viimeistään 15.4.2019. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”Käyttövarmuuden koordinointiehdotuksen kuuleminen”. Ehdotus sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta.

Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotuksen yhdessä pohjoismaisten kantaverkonhaltijoiden kanssa ja toimittaa sen Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

 

Lisätietoja:

Tuomo Mäkihannu, puh. 030 395 4149
Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228

sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi at fingrid.fi