;
7.2.2019 13.22
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Fingridille 100 miljoonan euron laina verkon vahvistamiseen

  • 100 miljoonan euron laina valtakunnallisen kantaverkon vahvistamiseen.
  • Rahoitettavat hankkeet edistävät uusiutuvaan energiaan kohdistuvia tavoitteita lisäämällä verkon kapasiteettia uuden tuotantokapasiteetin liittämiseksi.


Fingrid ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat allekirjoittaneet 100 miljoonan euron lainasopimuksen Suomen sähkönsiirtoverkon vahvistamiseen ja kehittämiseen. 

EIP:n rahoitus tukee Fingridin investointiohjelmaa, jolla tähdätään koko Suomen kattavan sähkönsiirtoverkon vahvistamiseen ja kehittämiseen. Pohjois-etelä -suuntaiseen linjaan lisättävä uusi yhdysjohto mahdollistaa maan pohjoisosaan suunnitellun tuulienergiatuotannon siirron etelän kulutuskeskittymiin. Voimajohtoja ja sähköasemia uudistetaan, minkä lisäksi käyttöikänsä päähän tullut infrastruktuuri korvataan tehokkaammalla ja nykyaikaisemmalla laitteistolla, joka sopeutuu paremmin nykyisiin kulutusmääriin. 

Fingridin investointiohjelmaan sisältyy myös keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän (datahub) käyttöönotto sähkön vähittäismarkkinoilla. Datahub kerää ja ylläpitää Suomen 3,5 miljoonan sähkönkäyttöpaikan tietoja. Noin 100 sähkönmyyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä voivat hyödyntää järjestelmässä olevia tietoja sähkönkäyttäjien palvelemiseen.

”Kuten viimeaikaiset investoinnit ovat osoittaneet, suomalainen energiasektori on korkealla EIP:n agendalla”, totesi EIP:n varapääjohtaja Alexander Stubb. ”Riippumatta siitä, onko kyse verkkojen vahvistamisesta tulevaisuuden asettamiin vaatimuksiin tai niiden mukauttamisesta äärimmäisiin sääolosuhteisiin, juuri tällaiset laajat infrastruktuurihankkeet ovat jo vuosikymmeniä kuuluneet EIP:n rahoituksen piiriin. Yksinkertainen tosiasia on, että sähkönkulutus tulee jatkossakin lisääntymään, joten meidän on huolehdittava, että sähköverkot kestävät sen. Olen iloinen, että Fingrid varautuu myös uusiutuvan energian määrän kasvamiseen kantaverkossa. Tätä tuemme vilpittömästi.”

”Olemme hyvin tyytyväisiä EIP:n jatkuvaan tukeen ja sen päätökseen rahoittaa Fingridin keskeisiä investointeja. Nämä investoinnit osaltaan mahdollistavat sähköjärjestelmän murrosta siten, että järjestelmä kykenee vastaanottamaan yhä kasvavia määriä uusiutuvaa energiaa, ja samalla sähkömarkkinoiden tiedonvaihto helpottuu, kun kuluttajat tuodaan sähkömarkkinoiden keskiöön”, lisäsi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

 

Lehdistön yhteydenotot:
Euroopan investointipankki: Tim Smit, press officer puh. +352 691 286423, t.smit@eib.org
Fingrid: Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö puh. +358 30 395 5267, marjaana.kivioja@fingrid.fi