;
21.3.2019 12.56
Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 21.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Järvi ja hallituksen varapuheenjohtajana Päivi Nerg. Muut hallituksen jäsenet ovat Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 67.650,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 24.750,00 euroa yhteensä enintään 171.439.950,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä on 47.550,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17.400,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 120.506.700,00 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen osinkoerä on määrältään enintään 20.100,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7.350,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 50.933.250,00 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428

Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419