;
5.11.2019 12.52
Sähkömarkkinat

Fingrid julkaisee reaaliaikaista tietoa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä

Fingrid on alkanut julkaista reaaliaikaista tietoa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä. Laskelma tarjoaa suuntaa-antavan arvion sähköntuotannon ja kulutetun sähkön ympäristövaikutuksista. Laskelma perustuu Fingridin käytönvalvonnan tietoihin sekä määritettyihin päästökertoimiin.

Fingrid on alkanut julkaista reaaliaikaista tietoa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä. Reaaliaikaisessa CO2-laskelmassa arvioidaan niin Suomen sähköntuotannon kuin Suomessa kulutetun sähkön tuottamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

CO2-laskelma tarjoaa suuntaa-antavan arvion sähköntuotannon ja kulutetun sähkön ympäristövaikutuksista. CO2-kuvaaja visualisoi muun muassa, kuinka kulutetun sähkön tuottamisesta aiheutuvat päästöt korreloivat sähkön tuonnin kanssa tai kuinka sähköntuotannon päästöt riippuvat sen hetkisistä käytössä olevista sähköntuotantomuodoista.

Laskelma perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin tuotanto- ja tuonti-/vientitietoihin sekä määritettyihin päästökertoimiin. Laskelma sekä laskelmatavat ovat selitetty tarkemmin täällä:

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/kulutus-ja-tuotanto/co2/

Lisätietoja

Mikko Heikkilä, vanhempi asiantuntija, hankepäällikkö
puh. 030 395 5113