;
18.4.2018 11.04
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Yhteiset ratkaisut ovat tärkeitä tulevaisuuden pohjoismaiselle sähköjärjestelmälle

Ilmastopolitiikka, yhteiskunnan tekninen kehitys ja uudet sääntelyperiaatteet muuttavat sähköjärjestelmää merkittävästi. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt esittelevät tänään pohjoismaisen sähköjärjestelmän uusia ratkaisuja.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestivät keskiviikkona sidosryhmille suunnatun seminaarin, jossa esiteltiin raportti ”The Way forward – Solutions for a changing Nordic power system”. Raportti tarjoaa ratkaisuja vuonna 2016 esitettyihin, pohjoismaista sähköjärjestelmää koskeviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Ratkaisuissa käsitellään markkinoita, tasehallintaa, verkon sekä informaatio- ja viestintäteknologian kehitystyötä.

Sähköjärjestelmästä on tulossa aiempaa monimutkaisempi ja integroidumpi. Uudistuksia ja uusia säädöksiä tulee koko ajan lisää, mikä luo pohjoismaiselle energiajärjestelmälle uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Maiden rajat ylittävä ja sidosryhmien välinen yhteistyö on olennaista menestymiselle. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tunnistamat ratkaisut on kehitetty yhdessä alan sidosryhmien kanssa.

”Ratkaisut ovat tärkeitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuotannon riittävyys, voimajärjestelmän tehokas käyttö, läpinäkyvät investointisignaalit ja kilpailukykyiset hinnat kuluttajille. Pohjoismaiset ratkaisut yhdessä kansallisten toimenpiteiden kanssa varmistavat, että onnistumme haasteissa”, toteavat neljän pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön toimitusjohtajat yhteisessä lausunnossaan.

Energinet, Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät huomauttavat lisäksi, että myös poliittisia toimia tarvitaan.

”Lainsäädännön kehittämiseen tarvitaan alueellinen lähestymistapa, jotta pystytään varmistamaan, että menettelytavat ja toimenpiteet ovat tehokkaita, johdonmukaisia, toisiaan täydentäviä ja riittävän kunnianhimoisia. Pohjoismainen sähköjärjestelmä selviytyy tulevista haasteista, kun yhdistämme voimavaramme energiapolitiikassa ja yhteisissä sekä erillisissä ratkaisuissa”, toteavat neljän pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön toimitusjohtajat yhteisessä lausunnossaan.

Lisätiedot:

Johtaja Reima Päivinen, Fingrid, puh. 030 395 5160

Johtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid, puh. 030 395 5235