;
4.4.2018 11.27
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Suomi edelläkävijä sähkön kulutusjoustossa Euroopassa - Sähköjärjestelmän murros vaatii suuria muutoksia markkinoiden rakenteisiin

Sähköntuotannon joustamattomuus ja vaikeampi ennakoitavuus on jatkossa korvattava yhä enemmän kulutuksen joustavuudella ja sähkömarkkinoita laajentamalla. Samalla sähkömarkkinoiden rakenteisiin tarvitaan suuria muutoksia. Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä rooli tulevaisuuden markkinoiden kehittäjänä, joista yksi esimerkki on 15 minuutin taseselvitysjakso.

Sähkön tuotantorakenne on muuttumassa voimakkaasti. Perinteiset fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset ovat poistumassa markkinoilta ja niiden sijaan sähköä tuotetaan enemmän ydinvoimalla ja uusiutuvalla energialla. Tämä edistää Euroopan Unionin ja Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita. Samalla kuitenkin järjestelmästä poistuu joustavuutta, jolla sähkön tuotanto ja kulutus pidetään joka hetki tasapainossa. Osana kehitystä tuotannon ennakoitavuus vaikeutuu aurinko- ja tuulivoiman määrän kasvaessa. Tämä lisää joustavuuden tarvetta.

Suomi edelläkävijän roolissa kulutusjoustossa

Sähköjärjestelmän murros vaatii suuria muutoksia sähkömarkkinoiden rakenteisiin. Kulutuksen joustojen mahdollistamiseksi tukkumarkkinoita on kehitettävä siten, että kuluttajat pääsevät nykyistä paremmin mukaan markkinoille. Kulutus toimii erinomaisesti säätävänä elementtinä tasattaessa tuuli- ja aurinkovoiman vaihteluita vuorokauden sisäisillä markkinoilla.

Suomi on edelläkävijä koko Euroopassa kulutusjoustojen mahdollistajana. Fingrid on myös lähtenyt aktiivisesti kehittämään ja edistämään kulutusjoustomahdollisuuksia Suomessa. Nämä toimet on noteerattu mm. aiheesta laaditussa eurooppalaisessa kartoituksessa, jossa Suomi listattiin kulutusjouston edelläkävijämaaksi. Esimerkiksi tälle vuodelle hankitusta Fingridin taajuusohjatusta häiriöreservistä kulutuksen osuus on noussut jo yli 70 prosenttiin.

15 minuutin taseselvitysjakso myös Suomeen

Sähkömarkkinoilla nykyisin käytettävä tunnin markkina-aikajakso on liian pitkä aika vaihtelevalle energian tuotannolle. Tunnin aikana tuulen voimakkuus ja aurinkoisuus ehtivät vaihtua useasti. Euroopassa on päätetty siirtyä 15 minuutin taseseselvitysjaksoon eli ns. varttitaseeseen, joka vastaa paremmin sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihtelua. Fingrid valmistelee markkina-aikajakson muutosta yhteistyössä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Markkina-aikajakson lyhentäminen edellyttää kaikilta markkinatoimijoilta ja verkkoyhtiöiltä investointeja sekä toimintaprosessien kehittämistä. Fingridin vähittäismarkkinoiden keskitetty datahub-tiedonvaihtojärjestelmä tulee edesauttamaan tätä kehitystä.

”On tärkeää, että Suomi siirtyy 15 minuutin taseselvitysjaksoon samassa tahdissa muiden Pohjoismaiden kanssa. Muuten riskeeraamme suomalaisten markkinatoimijoiden osallistumisen pohjoismaisille markkinoille, mistä kärsisivät niin sähkön käyttäjät, tuottajat kuin sähkönmyyjät”, painottaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Vahvoihin maiden välisiin siirtoyhteyksiin perustuvat laajat sähkömarkkinat mahdollistavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasoittamisen laajemmalla alueella. Tuore pohjoismainen sopimus yhteisestä tasehallinnasta pitää Suomen jatkossakin tiiviinä osana pohjoismaista sähkömarkkinaa.

"Olemme sopineet rakentavamme yhteispohjoismaiset reservi- ja säätösähkömarkkinat tulevien kolmen vuoden aikana. Niiden avulla mahdollistamme yhdessä kustannustehokkaasti tuotantorakenteen muutosta Pohjoismaissa", sanoo Ruusunen.

Ajankohtaiset energia-asiat seminaarissa ja webcastingissa tänään klo 13.00 alkaen

Fingrid järjestää tänään keskiviikkona 4.4.2018 Fingrid Current -ajankohtaisseminaarin.

Seminaarin ohjelma alkaa klo 13.00 ja sitä voi seurata verkosta suorana lähetyksenä: https://prospectumlive.com/event/fingrid_20180404

Tilaisuuden linkki löytyy myös sivulta: https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tapahtumat/fingrid-current/#seminaarit-2018 

Lisätietoja:

Johtaja, markkina Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid, puh. 050 573 9053

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid, puh. 040 593 8428

Kulutusjouston kartoitus, SEDC 
(englanniksi)