;
14.2.2018 09.38
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa pysyi korkealla tasolla vuonna 2017

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus säilytti viime vuonna korkean tason. Taso oli hiukan kymmenvuotista keskiarvoa alhaisempi.

Siirtovarmuusprosentti oli viime vuonna 99,99969 %. Siirtovarmuusprosentti kuvaa kantaverkossa kulutukseen siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. Häiriöiden vuoksi kulutukseen toimittamatta jäänyt sähköenergia oli 211 MWh. Voimalaitosten tuotantoa jäi vastaanottamatta kantaverkkoon 83 MWh.

Häiriökeskeytysten aiheuttama kansantaloudellinen haitta, KAH oli 5,0 miljoonaa euroa. Luku sisältää pysyvistä vioista ja käsin kiinni kytkemällä selvitetyistä häiriöistä aiheutunutta haittaa 2,4 M€, aikajälleenkytkennöillä (yleensä 30 s – 60 s) selvinneistä häiriöistä 0,4 M€ ja pikajälleenkytkennöillä (yleensä alle 1 s) selvinneistä häiriöistä aiheutunutta haittaa 2,2 M€.

Häiriöistä aiheutui keskimäärin vain 2,2 minuutin sähkötön aika liittymispisteisiin. Häiriöiden lukumäärä 173 kpl oli koko tilastohistorian (1998 – 2017) alhaisin. Myös häiriöistä Fingridin asiakkaille aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli ennätyspieni: keskimäärin vain 0,068 kpl. Luku ei sisällä pikajälleenkytkentöjä.

Lisätiedot verkkosivuillamme osiossa sähkön siirtovarmuus.  

Lisätiedot:

asiantuntija Markku Piironen, Fingrid, puh. 030 395 4172