;
18.12.2018 17.06
Sähköjärjestelmä

Sähköjärjestelmän hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön mukaiset ehdotukset merkittävien osapuolien nimeämisestä Suomessa ja näiltä osapuolilta vaadittavista toimenpiteistä

Fingrid on 18.12.2018 toimittanut Sähköjärjestelmän hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön (NC ER) mukaisesti Energiavirastolle hyväksyttäväksi ehdotuksen Järjestelmän varautumissuunnitelmansa ja Käytönpalautussuunnitelmansa kannalta merkittävien osapuolien nimeämisestä Suomessa. Fingrid on toimittanut Energiavirastolle tiedoksi myös näiltä osapuolilta vaadittavat toimenpiteet ja niiden määräajat.

Nimeämisperiaatteet ja vaadittavat toimenpiteet on kuvattu oheisessa dokumentissa. Lyhyesti:

Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittäviksi tullaan nimeämään

• kaikki jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat,
• suoraan kantaverkkoon liittyneet sähkönkuluttajat ja
• olemassa olevista ja uusista tyypin C ja D voimalaitoksista ne, joiden teho on yli 10 MW.
Merkittävimpinä uutena vaatimuksena näille osapuolille tulee olemaan osallistuminen tehonvajaussuojauksen toteuttamiseen Suomessa.

Käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi tullaan nimeämään

• suoraan kantaverkkoon liittyneet jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat, joiden keskikulutus yli 30 MW,
• sellaiset jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat, joiden verkossa on tämän suunnitelman kappaleen 9 mukaisia Käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäväksi nimettäviä sähköasemia sekä
• olemassa olevista ja uusista tyypin D voimalaitoksista ne, joiden teho on yli 30 MW.

Merkittävimpinä uutena vaatimuksena näille osapuolille tulee olemaan 24 h toimintakykyvaatimus.

Fingrid tulee olemaan erikseen on yhteydessä kuhunkin merkittäväksi nimettävään osapuoleen ja toimittamaan asianomaisille listat merkittäväksi nimettävistä sähköasemista.

Lisätietoja:

Valvomopäällikkö Jari Siltala, Fingrid Oyj, jari.siltala@fingrid.fi