;
1.11.2018 08.45
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit ja hankkeet

Kantaverkko uudistuu - investointeja Oulujoelle ja Imatralle

Suomen sähkönsiirron selkärangasta eli kantaverkosta vastaava Fingrid on tehnyt päätökset Oulujoen alueen verkon kehittämisestä ja Imatran sähköaseman uusimisesta. Hankkeilla varmistetaan riittävät sähkönsiirtoyhteydet ja kantaverkon luotettava toiminta myös tulevaisuudessa.

Oulujoen verkon kehittäminen

Fingrid uudistaa 1950-luvulla rakennettua käyttöikänsä loppua lähestyvää Oulujoen alueen sähköverkkoa. Verkon uusiminen aloitetaan uusimalla kaksi ja laajentamalla yhtä sähköasemaa, sekä rakentamalla uusi voimajohto.

Verkon kehittämistä on suunniteltu tiiviissä yhteystyössä Fingridin asiakkaiden eli alueen sähköntuottajien ja alueellisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Alueella tuotetaan sähköä erityisesti vesivoimalla, ja olemassa olevien tuulivoimaloiden lisäksi alueelle on suunniteltu uusia tuulivoimahankkeita. 

Verkon uusimisen myötä kantaverkon jännitetaso alueella muuttuu 220 kilovoltista 110 kilovolttiin. Muun verkon kanssa yhtenäinen jännitetaso mahdollistaa yksinkertaisemman ja kokonaisuuden kannalta edullisemman verkkorakenteen. 

Oulujoen verkkoa uusitaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2020 - 2022 rakennetaan Muhoksen Pyhäselän ja Vaalan Nuojuan sähköasemien välinen osuus. Tässä vaiheessa laajennetaan Pyhänselän sähköasemaa ja uusitaan Nuojuan ja Utasen sähköasemat. Pyhänselän ja Nuojuan välille rakennetaan uusi noin 45 kilometrin pituinen voimajohto, jonka reitistä suurin osa sijoittuu nykyisten voimajohtojen länsipuolelle.

Voimajohto toteutetaan 400 + 110 kilovoltin rakentein, ja se on pitkän aikavälin kehittämisessä tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin kutsutun Järvilinjan, vahvistamista. Lisätietoja Pyhänselkä - Nuojua -voimajohdosta voi lukea sivuiltamme täällä

Hankkeen toisessa vaiheessa Pyhäkosken sähköaseman toiminnot siirretään uudelle Pyhänselän sähköasemalle.

Oulujoen verkonkehittämishankkeen investointikustannukset ovat yhteensä noin 45 miljoonaa euroa.
 

Historiallinen Imatran sähköasema uusitaan maisema-arvoja kunnioittaen

Kantaverkon ensimmäinen sähköasema Imatrankosken historiallisessa ympäristössä on edelleen tärkeä osa Etelä-Karjalan sähkönsiirtoverkkoa. Asema palvelee alueen vesivoimalaitoksia ja teollisuutta, ja siltä on rajayhteys Venäjälle. Alun perin vuonna 1929 valmistunutta Imatran 110 kilovoltin asemaa on laajennettu ja uusittu vuosien saatossa, alkuperäisestä asemasta on jäljellä vielä joitain perustuksia ja rakenteita.

Fingrid uusii Imatran sähköaseman historiallista ja suojeltua ympäristöä kunnioittaen, sillä sähköaseman vieressä sijaitsee rakennushistoriallisesti merkittävät ja yleiskaavassa suojelluiksi merkityt alkuperäiset Imatran vesivoimalaitoksen rakennukset.

Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:n havainnekuvista (uutisen liitteenä) ilmenee kuinka alueen maisema muuttuu ja selkeytyy, kun alueelle rakennetaan uusi alueen arkkitehtuuriin sopiva asemarakennus, asemalaitteet sijoitetaan rakennuksen sisälle ja suurin osa ulkokentällä olevista vanhoista laitteista ja voimajohtopylväistä puretaan. Uusi sähköasemarakennus, uusien valkoisten voimajohtopylväiden muoto ja vanhojen voimalaitosrakennusten arkkitehtuuri muodostavat jatkossa yhtenäisen kokonaisuuden.

Imatran sähköasemahankeen on tarkoitus valmistua vuonna 2020 ja sen investointikustannukset ovat noin 11,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333

 Fingrid:

Tekee investoinnit siirtoverkkoon tehokkaasti ja kansantalouden kannalta oikeaan aikaan sekä huolehtii verkon kunnosta.

Suunnittelee siirtoverkkoa tulevien vuosikymmenien tarpeisiin, rakentaa ja kunnostaa verkkoa turvallisesti ja joustavasti vastaamaan yhteiskunnan sähköntuotanto- ja -kulutustarpeita. 

Fingrid raportoi verojalanjäljestään, eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi. Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille. Lisätietoa täällä

Fingrid laskee vuoden 2019 alusta sähkön siirtomaksuja kantaverkossa keskimäärin kahdeksan prosenttia. Maksujen alentamisen ensi vuodelle mahdollistavat alkuvuoden 2018 positiivinen tuloskehitys, erinomainen kustannustehokkuus, maltillinen investointitahti ja ennakoitu lievä sähkön kulutuksen kasvu. Lisätietoa täällä.