;
23.10.2018 10.16
Ajankohtaista

Julkinen kuuleminen varautumis- sekä käytönpalautuspalvelujen ehdoista ja edellytyksistä

Fingrid on käynnistänyt julkisen kuulemisen ehdotuksesta, joka koskee sähköjärjestelmän hätätilaan ja käytönpalautukseen liittyvien varautumis- sekä käytönpalautuspalvelujen ehtoja. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridiin viimeistään 26.11.2018.


Nyt käynnistetty julkinen kuuleminen koskee sähköjärjestelmän hätätilaan ja käytönpalautukseen liittyvien varautumispalvelujen ja käytönpalautuspalvelujen ehtoja ja edellytyksiä. Kuuleminen on suunnattu järjestelmän varautumis- sekä käytönpalautuspalvelujen tuottajille.

EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö’ (Network code on Electricity Emergency and Restoration, Komission asetus 2017/2196) edellyttää kantaverkkoyhtiöitä laatimaan kansallisen ehdotuksen ehdoista ja edellytyksistä varautumis- sekä käytönpalautuspalvelujen tuottajille. Fingrid on laatinut ehdotukset verkkosäännön mukaisesti, liitteenä.


Aikataulu

Lausunnot pyydetään lähettämään Fingridiin oheisella lomakkeella sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 26.11.2018. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”Varautumispalvelujen ja käytönpalautuspalvelujen ehtojen ja edellytysten konsultaatio”.

Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi viimeistään 18.12.2018.


Lisätietoja:
Antti-Juhani Nikkilä, antti-juhani.nikkila[at]fingrid.fi
Jari Siltala, jari.siltala[at]fingrid.fi