;
9.3.2018 08.09
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen tasehallintarakenteesta käynnistynyt

Pohjoismaiset kantaverkonhaltijat ovat tänään käynnistäneet julkisen kuulemisen pohjoismaisen synkronialueen tasehallintarakennetta koskevasta ehdotuksesta. Ehdotus liittyy komission asetukseen (EU) 2017/1485 sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista, joka tuli voimaan 14.9.2017.

Tasehallintarakenteella tarkoitetaan taajuudenhallinnan perusrakennetta, jossa otetaan huomioon taajuuden hallintaa ja ylläpitoa koskevat näkökohdat, erityisesti vastuut ja velvoitteet sekä eri reservilajit ja niiden käyttötarkoitukset.

Kuuleminen jatkuu 9.4.2018 saakka.

Tarkemmat tiedot kuulemisesta ENTSO-E:n sivuilla

Lisätiedot:

Vesa Vänskä, vesa.vanska(at)fingrid.fi, puh. +358 30 395 5185

Ritva Hirvonen, ritva.hirvonen(at)fingrid.fi puh. +358 30 395 4182