;
13.9.2018 13.59
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen säätöenergian hinnoittelusta sekä säätöjen luokittelusta

ENTSO-E on käynnistänyt julkisen kuulemisen kahdesta yhteiseurooppalaisesta kantaverkkoyhtiöiden ehdotuksesta. Ne käsittelevät säätöenergian ja alueiden välisen säätöenergian siirtokapasiteetin hinnoittelua sekä säätöjen aktivointitarkoituksen luokittelua ja vaikuttavat reservimarkkinoiden tulevaisuuden toimintaan myös Suomessa. Konsultaatio sulkeutuu 13.11.2018.

Ehdotuksessa säätöenergian hinnoittelusta (Pricing Proposal) kuvataan menetelmä, jolla automaattisen ja manuaalisen taajuudenpalautusresevin (aFRR/mFRR) sekä korvaavan reservin (RR, ei käytössä Suomessa) hinta tulee määräytymään standardituotteille sekä standardituotteiksi muutetuille erikoistuotteille. Ehdotuksessa määritellään myös arvo siirtokapasiteetille, jotka käytetään säätöenergian toimittamiseen alueiden välillä. Ehdotuksessa aktivointitarkoituksen luokittelumenetelmästä (Activation Purposes) taas määritellään, miten eri tarkoitukseen käytettyjä säätöjä luokitellaan.

Molemmat ehdotukset koskevat tulevaisuuden reservimarkkinoiden sääntöjä myös Suomessa. Vastaamalla konsultaatioon sidosryhmät voivat vaikuttaa siihen, miten tulevaisuuden reservimarkkinoilla toimitaan. Kuulemisen jälkeen kantaverkkoyhtiöt viimeistelevät ehdotuksen ja luovuttavat sen viranomaisille hyväksyttäväksi. Aktiivinen osanotto julkiseen kuulemiseen on tärkeää, sillä ehdotuksista tulee viranomaisten hyväksynnän jälkeen sitovia myös Suomelle.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavina oleviin ehdotuksiin ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Kuultavana olevat ehdotukset, lomake sekä lisätiedot löytyvät seuraavista linkeistä:

Lisätietoja:

Asiantuntija Eveliina Seppälä, Fingrid Oyj, puh 030 395 5106