;

Julkinen kuuleminen pitkien aikavälien kapasiteetinlaskentamenetelmästä pohjoismaisella kapasiteetinlaskenta-alueella

Pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen suuntaviivan mukainen julkinen kuuleminen kapasiteetinlaskentamenetelmästä pitkille aikaväleille Nordic CCR -kapasiteetinlaskenta-alueella alkoi 16.11.2018. Kuuleminen päättyy 17.12.2018.

Pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen suuntaviiva (FCA GL) velvoittaa kantaverkonhaltijoita laatimaan ehdotuksen pitkien aikavälien kapasiteetinlaskentamenetelmästä, jota käytetään vuosi- ja kuukausitason siirtokapasiteettien laskentaan. Vuosi- ja kuukausitason siirtokapasiteetit ovat ennustettuja siirtokapasiteetteja. Lisäksi ne toimivat pitkille aikaväleille jaettavaksi annettavan siirtokapasiteetin perustana niillä rajoilla, joilla on käytössä siirto-oikeustuotteita.

FCA GL:n mukaan kunkin kapasiteetinlaskenta-alueen kantaverkonhaltijat vastaavat kapasiteetinlaskentamenetelmien kehittämisestä yhdessä. Ehdotuksesta on järjestettävä julkinen kuuleminen ennen sen hyväksymistä. Ehdotus sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta.

Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät kapasiteetinlaskentamenetelmän ennen sen käyttöönottoa. Ehdotus on toimitettava hyväksyttäväksi viimeistään 16.1.2019.


Lisätiedot:
Heini Ruohosenmaa, puh. 030 395 4187