;
18.1.2018 08.20
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen taajuusohjatuilta reserveiltä vaadittavan aktivointikyvyn määrittämisen menetelmästä

Reservikapasiteetti on pystyttävä aktivoimaan täysimääräisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään 15 ja enintään 30 minuutin pituisen jakson ajan.

Eurooppalainen sähköjärjestelmän käyttötoiminnan suuntaviiva (System Operation Guideline) velvoittaa Manner-Euroopan ja Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt tekemään kustannus-hyötyanalyysin, jonka tulosten perusteella määritetään aktivointikykyä koskeva vaatimus sellaisille taajuusohjattuihin reserveihin (FCR) osallistuville resursseille, joiden energiavarasto on rajallinen. Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi akkuvarastot.

Suuntaviivan mukaan reservikapasiteetti on pystyttävä aktivoimaan täysimääräisesti ja yhtäjaksoisesti vaaditun jakson ajan, jonka pituuden tulee olla vähintään 15 ja enintään 30 minuuttia. Jakson pituus määritetään kustannus-hyötyanalyysin perusteella. Ennen eurooppalaisen määrittelyn valmistumista kukin kantaverkkoyhtiö voi määritellä jakson pituuden  15-30 minuutin väliltä. Fingridillä on käytössä 30 minuutin vaatimus sekä taajuusohjatussa käyttö- että häiriöreservissä reservikohteille, joiden aktivointikyky on rajallinen.

Ensimmäisessä vaiheessa kantaverkkoyhtiöt valmistelevat kustannus-höytyanalyysin menetelmän, josta tulee järjestää julkinen kuuleminen ja joka on sen jälkeen toimitettava hyväksyttäväksi kansallisille regulaattoreille 14.3.2018 mennessä. Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalainen yhteistyöjärjestö ENTSO-E on käynnistänyt menetelmästä julkisen kuulemisen, joka on avoinna 18. helmikuuta 2018 asti. Menetelmän hyväksymisen jälkeen kantaverkkoyhtiöillä on yksi vuosi aikaa toimittaa regulaattoreille analyysin tulokset ja ehdotus vaaditun aktivointiajan pituudesta.

Linkki konsultaatioon 

Lisätietoja:

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh 030 395 5105

Sanaselitys:

Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi: Sähköverkon taajuuden muutoksista automaattisesti aktivoituvia reservituotteita, joiden avulla tasapainotetaan sähkön tuotantoa ja kulutusta.