;
2.11.2018 12.49
Projektit, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Hankintapäätös taajuusohjatusta käyttö- ja häiriöreservistä vuodelle 2019 – kustannukset laskussa

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuusohjattujen reservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2019. Reservienhankinnan kustannukset ovat laskussa ja kokonaiskustannusten oletetaan olevan vuonna 2019 pienemmät kuin 2018.

Fingrid valitsee vuosimarkkinoilta hankittavan reservikapasiteetin tarjouskilpailun perusteella, johon reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa reservikapasiteettia. Kilpailutuksen tuloksena Fingrid saa käyttöönsä enimmillään 79,0 MW taajuusohjattua käyttöreserviä ja 445,6 MW taajuusohjattua häiriöreserviä. Taajuusohjattua käyttöreserviä hankitaan noin 6 MW ja taajuusohjattua häiriöreserviä noin 10 MW enemmän kuin vuonna 2018.

Vuosimarkkinatarjonta kasvoi hieman molemmissa reservilajeissa viime vuoteen nähden. Kulutuksen osuus vuosimarkkinatarjouksista kasvoi niin ikään ja ensimmäistä kertaa kulutusta hankitaan myös taajuusohjatun käyttöreservin vuosimarkkinoilta. Taajuusohjatun häiriöreservin hankintamäärästä yli 60 % on kulutusta kun osuus vuonna 2018 on ollut noin 70 %.

Reservitoimittajille maksettava kapasiteettikorvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 13,50 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 2,40 €/MW,h. Taajuusohjatun käyttöreservin vuosimarkkinahinta laski noin 4 %:lla vuoden 2018 hintaan nähden ja taajuusohjatun häiriöreservin hinta laski puolestaan noin 14 %:lla. Hinnanlaskusta huolimatta hankintamäärät kasvoivat molemmissa reservilajeissa kilpailun myötä. Kapasiteettikorvauksen lisäksi taajuusohjatun käyttöreservin aktivoitumisen aiheuttama säätöenergia kompensoidaan säätösähkön hinnalla.

Vuosimarkkinasopimusten kokonaisarvo on noin 12 miljoonaa euroa.

Vuosimarkkinoille osallistuvat reservitoimittajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservin määrän. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii reserviä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Venäjältä ja Virosta siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.


Lisätietoja:
Anders Lundberg, puh. 030 395 4171