;
25.5.2018 14.45
Ajankohtaista

Fingrid pyytää kommentteja kantaverkon laajuutta koskevaan muutospäätösluonnokseen

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että kantaverkonhaltija nimeää (yksilöi) valvontajaksoittain kantaverkoksi luettavan verkon yhdeksän kuukautta ennen kunkin valvontajakson alkua. Fingrid teki ja julkaisi kuluvaa jaksoa koskevan nimeämispäätöksen 31.3.2015.

Kantaverkon laajuus muuttuu verkkoa rakennettaessa ja purettaessa, ja Energiaviraston ohjeiden mukaisesti muutoksista täytyy tehdä erillinen muutospäätös voimassaolevaan nimeämispäätökseen.

Fingrid on julkaissut luonnoksen muuutospäätöksestä. Luonnos sisältää kantaverkonhaltijan päätökset perusteluineen yksittäisistä verkon osista, jotka Fingrid aikoo poistaa kantaverkon laajuudesta.

Pyydämme luonnoksesta kommentteja 26.6.2018 mennessä asiakaspäällikkö Petri Parviaiselle sähköpostitse osoitteeseen petri.parviainen(at)fingrid.fi tai kirjeitse osoitteeseen Fingrid Oyj, PL 530, 00101 Helsinki.

Lisätietoja
Asiakaspäällikkö Petri Parviainen, puh. 0400 527 706

Liitteet:
Muutospaatosluonnos.pdf