;
25.4.2018 08.31
Ajankohtaista

Fingrid jälleen kansainvälisessä vertailussa kustannustehokkaimpia organisaatioita maailmassa

Fingrid menestyi jälleen erinomaisesti ITOMS (The International Transmission Operations & Maintenance Stydy) -tutkimuksessa. Fingrid sai ainoana yhtiönä sekä sähköasema- että voimajohtokunnossapidon Top Performer -maininnat. ITOMS-tutkimuksessa arvioidaan kunnossapidon tehokkuutta, jota mitataan muun muassa vertaamalla kunnossapidon kustannuksia ja käyttöhäiriötasoa.

Vertailuun osallistuu 28 verkkoyhtiöitä eri puolilta maailmaa. Erityisen hyvin Fingrid menestyi voimajohtojen tarkastus- ja kunnossapitotöissä sekä kytkinlaitteiden ja sähköasema-alueen kunnossapidossa. Näiltä osa-alueilta saatiin useita erityismainintoja.

Tutkimusta varten kerätään joka toinen vuosi kattavasti tietoja verkkoyhtiöiden verkko-omaisuudesta, kunnossapidon työkustannuksista, käyttöhäiriöistä ja kunnossapitokäytännöistä. Tämän tutkimuskierroksen tulokset kuvaavat vuoden 2016 toimintaa.

Kuvassa on koko tutkimuksen kokonaistulos, jossa Fingrid on omaa luokkaansa kunnossapidon tehokkuudessa.

Fingrid on jo useiden vuosien ajan kuulunut ITOMS-tutkimuksen Top Performereihin eli huippusuoriutujiin. Fingridin poikkeuksellisen pitkä menestys tutkimuksessa on herättänyt paljon kansainvälistä huomiota. Erityistä kiitosta saavat Fingridin ammattitaitoinen ydinosaamiseen keskittyvä organisaatio sekä hyvin optimoitu tilaus-toimitusketjun hallinta. ITOMS:in kansainvälinen loppukonferenssi pidetään toukokuussa. Siellä ovat esillä mm. Fingridin käytännöt sähköasema- ja voimajohtokunnossapidossa, palvelutoimittajien hallinnassa ja tulevaisuuden kehityssuunnat muun muassa IoT-rintamalla. Kantaverkkoyhtiöiden kunnossapidon vertailussa vain jatkuva kehittyminen varmistaa Top Performer maininnat tulevaisuudessakin, sillä jokaisella yhtiöllä on mittavia kehitysohjelmia suunnitteilla.

Fingrid panostaa vahvasti muun muassa työturvallisuuden kehitykseen, digitalisaatioon ja älykkäisiin järjestelmiin. Yksi merkittävimmistä strategisista kehitysohjelmista on sähköasemien digitalisointi, jolla saavutetaan merkittävästi lisää tietoa komponenttien kunnosta sekä optimoidaan investointi- ja kunnossapitokuluja. Kunnonhallinnan tulevaisuuden edelläkävijyys varmistetaan muun muassa yhtiötason strategisella kehitysohjelmalla, jonka osaprojekteihin kuuluvat esimerkiksi perusparannusprosessin tehostaminen ja palvelutoimittajien osaamisen varmistaminen.

Lisätietoja:
verkkopäällikkö Suvi Lokkinen, puh. 030 395 5293