;
16.5.2018 08.46
Ajankohtaista

Avoin työpaikka: automaatioasiantuntija ja suunnittelija

Fingrid vastaa Suomen kantaverkosta, sähkönsiirron selkärangasta, yhdessä satojen palvelutoimittajiensa kanssa. Verkon hoito -yksikkö toimii vahvana asiantuntijatukena kaikissa tilaus-toimitusketjun vaiheissa ja vastaa muun muassa kantaverkko-omaisuuden elinkaaren hallinnasta, siihen liittyvästä ohjeistuksesta, koulutuksesta ja tilastoinnista. 

Helsingissä sijaitseva yksikkö etsii:

Automaatioasiantuntijaa

Automaatioasiantuntijan vastuulla on sähköasemien taloautomaatio kokonaisuudessaan kattaen mm. LVI-, taloturvallisuus- ja valvontatekniikan sekä digitalisaation. Tulet vastaamaan talotekniikan tulevaisuuden suuntaviivojen laatimisesta ja hallinnoit oman vastuualueesi kunnonhallinnanohjeistuksia. Avustat myös investointi- ja perusparannusprojekteja automaatioasioissa ja mahdollisesti ajoittain vedät itsekin pienehköjä projekteja. Kilpailutat kunnossapitohankekokonaisuuksia ja vedät muutaman hengen asiantuntijatiimiä, joka vastaa taloautomaation kehittämisestä.


Suunnittelijaa vuoden kestävään äitiyslomansijaisuuteen

Sinun vastuullasi on verkon hoito -yksikön asiantuntijoiden avustaminen mm. projektihankinnoissa, dokumentaationhallinnassa, verkko-omaisuuden tilastoinnissa ja kehityshankkeissa. Tulet perehtymään muuntajiin ja niihin liittyviin kunnonhallinnan ohjeistuksiin, dokumentaatioon ja tietojen ylläpitoon. Avustat muuntajien perushuoltoihin, uusinvestointeihin ja kunnonhallinnan sopimuksiin liittyvissä tehtävissä.

Vanhempien asiantuntijoiden tuuratessa syvällistä osaamista vaativissa substanssitehtävissä, kevennät heidän työkuormaansa mm. tilastoinnissa ja tietojärjestelmien ylläpidossa ja kehityksessä. Pääset näkemään omaisuuden hallintaa niin sähköasemien kuin voimajohtojenkin osalta sekä kartuttamaan monipuolisen kokemuksen tulevaisuuden tehtäviin sähkötoimialalla.

Lisätietoa näistä avoimista tehtävistä voi lukea sivuiltamme täällä, hakuaikaa on 27.5.2018 asti.

Tervetuloa tekemään työtä, jolla on merkitystä jokaisen suomalaisen arkeen!

Ihmisiä aulassa
Ihmisiä aulassa
Sulje