;
27.6.2018 12.40
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Aiesopimus Energinetin ja Tanskan mukaantulosta pohjoismaiseen taseselvitysyhteistyöhön

Tiistaina 26.6.2018 allekirjoitettiin aiesopimus Tanskan kantaverkkoyhtiö Energinetin ja eSettin nykyisten omistajien Svenska Kraftnätin, Fingridin ja Statnettin välillä. Aiesopimuksen mukaan Energinet osallistuu pohjoismaista taseselvitystä koskevaan yhteistyöhön, ja siitä tulee yksi pohjoismaista taseselvitystä hoitavan eSett Oy:n omistajista.

Tällä hetkellä eSett Oy:n omistavat pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska Kraftnät, Fingrid ja Statnett. Kukin omistaa kolmasosan osakepääomasta. Aiesopimuksen mukaan Energinetistä tulee yksi omistajista 1.1.2019, jolloin osakepääoma jakautuu tasan omistajien kesken 25 prosentin osuuksin. Aiesopimuksella osapuolet sopivat, että Energinet tulee mukaan pohjoismaiseen taseselvitykseen. Lisäksi sovitaan toimintamallista Tanskan markkinoiden liittämiseksi taseselvitysmalliin sekä osaomistuksen yksityiskohdista.

"Toivotamme Energinetin ja Tanskan lämpimästi mukaan yhteiseen pohjoismaiseen taseselvitykseen. Tämä on merkittävä askel, jota olemme odottaneet innolla, sillä se edistää edelleen pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatiota ja kehitystä”, totesi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen aiesopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

"Yhteistyömme on positiivista ja rakentavaa. Työskentelemme nyt kolmen muun pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön kanssa ja haemme kaikille osapuolille hyvää ratkaisua", sanoo toimitusjohtaja Thomas Egebo Energinetistä.  

Pohjoismaisen taseselvitysjärjestelmän taustaa

Svenska Kraftnät, Fingrid ja Statnett perustivat vuonna 2013 yhtiön nimeltä eSett Oy. Tarkoituksena oli yhteisen taseselvitysjärjestelmän luominen Ruotsille, Suomelle ja Norjalle. Vastuu taseselvityksestä ja maiden tasevastaavien laskutuksesta siirtyi vuonna 2017 eSettille, jolloin pohjoismainen taseselvitysmalli otettiin käyttöön. Nyt osapuolet ovat sopineet, että Tanska liittyy uuteen taseselvitykseen ja Energinet tulee eSettin osaomistajaksi. eSettin toimitusjohtajana toimii Minnakaisa Ahonen. Yhtiön liikevaihto oli 8 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Lisätiedot:

Johtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid, puh. 050 573 9053