;
8.2.2017 09.00
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Voimajohtoalueet värikkäiksi ja tuottaviksi - Maanomistajan ideakorteista vinkkejä toteutukseen

Voimajohtojen tarvitsemaa maa-alaa voidaan eri toimijoiden osaamisella ja yhteistyöllä hyödyntää monipuolisesti. Maanomistajan ideakortti –sarja kertoo, miten voimajohtoalueet voivat tarjota puitteet esimerkiksi riistan, pölyttäjien tai kosteikkolajiston elinympäristönä. Myös käyttöä virkistysalueina ja maiseman monipuolistajina voidaan entisestään lisätä.
Suomen kantaverkko on Fingridin omistama sähkönsiirron runkoverkko, johon kuuluu noin
14 600 kilometriä voimajohtoja. Voimajohtojen alla on eri puolilla Suomea paljon maa-alaa, jonka maapohja ja puusto ovat maanomistajan omaisuutta. Maanomistajia on kymmeniä tuhansia. Fingridillä on voimajohtoalueisiin pysyvä käyttöoikeus.
 
Voimajohtojen alla olevia maita hyödynnetään jo nykyisin monin tavoin. Tuttua on, että voimajohtoalueella voi ulkoilla, marjastaa, sienestää, viljellä ja laiduntaa. Hyviä tapoja voimajohtojen tarvitsemien maa-alueiden hyödyntämiseen on paljon, mutta alueiden hyödyntäminen voisi olla vielä yleisempää. Fingridissä on pohdittukin miten yhä useammasta voimajohtoalueesta eri puolilla Suomea saataisiin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen arvoalueita, perinnemaiseman vaalijoita tai ihmisten virkistäjiä .
 
Ideakortit kannustavat maanomistajia voimajohtoalueiden hyötykäyttöön, kaavaohjeessa mahdollisuuksia maankäytön suunnittelijoille

Fingrid on mukana 8.- 9.2.2017 Jyväskylän Viherpäivät-tapahtumassa. Viheralan ammattilaisille vuosittain järjestettävään tapahtumaan sisältyy Vihertekniikka-näyttely, jossa esittelemme ensimmäistä kertaa maanomistajille suunnitellut ideakortit. Maanomistajan ideakortti -sarjan tarkoitus on kertoa mitä mahdollisuuksia voimajohtoalueiden käyttöön on, ja miten alueiden hyötykäyttöä voisi entisestään eri toimijoiden yhteistyöllä lisätä. Korteissa annetaan käytännön vinkkejä idean toteutukseen, kerrotaan mitä toteutuksessa pitää ottaa huomioon ja mistä aiheesta löytyy lisätietoa. Korttien aiheet ovat laiduntajat maiseman hoitajina, joulukuusen viljely, kosteikolla monimuotoisuutta, pelastetaan pölyttäjät, viljellen herkkuja tai silmäniloa, riistaeläimet tähtäimessä ja perinneympäristö, maiseman aarre.
 
Viherpäivässä jaamme myös tietoa siitä, miten voimajohtoalueiden hyödyntämistä voidaan edistää kuntien maankäytön suunnittelussa. Ohjeita kaavoittajalle –oppaassa kerrotaan, kuinka kantaverkon voimajohto otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja kuinka voimajohtoalueita voidaan hyödyntää. Pitkiä ja nauhamaisia voimajohtoalueita voidaan tarkastella esimerkiksi viherverkoston osana tai ne voivat luoda reittejä virkistysverkostoon. Sopivasti hoidettuna voimajohtoalueet rikastuttavat maisemakuvaa, mitä osaltaan edistää voimajohtoalueiden ja kuntien viheralueiden hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen ja johtoalueiden ottaminen viheralueiden hoitoluokituksen piiriin.
 
Ideakortteihin voi tutustua Fingridin verkkosivuilla, verkkolehden artikkelissa ja niitä esitellään myös voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä järjestettävissä maanomistajatapaamisissa. Ohje kaavoittajalle on nähtävillä täällä.
 
Lisätietoja:
Tiina Seppänen erikoisasiantuntija, maankäyttö ja ympäristö, puh. 030 395 5164
Satu Vuorikoski, kehityspäällikkö, yritysvastuu, puh. 030 395 5195