;
14.11.2017 09.00
Ajankohtaista

Varavoimalaitosten toimintaa koskeva ympäristöjärjestelmä sertifioitu

Fingridin varavoimalaitosten toimintaa koskeva ympäristöjärjestelmä on sertifioitu. ISO 14001 -järjestelmän ulkoinen sertifiointiauditointi toteutettiin elo-syyskuussa. Varavoimalaitosten alueilla varastoidaan merkittäviä määriä polttoaineita. Tavoitteena on merkittävien ympäristövahinkojen estäminen sekä ympäristövaikutusten vähentäminen.

Fingridin varavoimalaitosten toiminta on jo pitkään ollut ympäristösertifikaatin vaatimustason mukainen ja pohjautunut ennakoivaan toimintatapaan. Sertifikaatti vahvistaa, että Fingrid huolehtii varavoimalaitosten ympäristöasioista järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Se tuo toimintaan lisää tarkkuutta: jatkossa tavoitteiden toteutumista seurataan mittareiden avulla.

Varavoimalaitosten normaali käyttö on vähäistä, mutta alueilla varastoidaan merkittäviä määriä polttoaineita. Poikkeus- ja hätätilanteissa toiminnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Merkittävimmät ympäristöasioihin liittyvät riskit varavoimalaitoksissa ovat ympäristövahingot, kuten polttoaine- ja öljyvuotojen pääsy maaperään tai veteen.
 
Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita
 
Ympäristöjärjestelmän myötä Fingrid on vahvistanut kaksi seurattavaa tavoitetta
varavoimalaitoksille; merkittävien ympäristövahinkojen syntymisen estäminen sekä ympäristövaikutuksien vähentäminen.

Varavoimalaitosten ympäristövaikutuksia hallitaan valvonnalla, tarkastuksilla ja turvallisilla toimintatavoilla. Vahinkojen torjuntaan on varauduttu jo ennakoivasti erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, kuten suojarakenteilla ja vuodoista varoittavilla valvontalaitteistoilla. Perusparannuksissa kierrätetään rakenteet ja laitteet mahdollisimman tehokkaasti. Erityistä huomiota kiinnitetään kemikaalien ja vaarallisten jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn sekä öljyvahinkojen ehkäisemiseen.

”Sertifikaatin käyttöönotto lisää myös tiedottamista ja sidosryhmien kuulemista. Maanomistajien, naapureiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa keskustellaan entistä avoimemmin heidän muuttuvien odotustensa tunnistamiseksi. Tietoisuutta lisätään puolin ja toisin”, Fingridin asiantuntija Maija Nurmi painottaa.

Lisätiedot:

Maija Nurmi, Fingrid Oyj, maija.nurmi[at]fingrid.fi

Fingrid-lehti