;
19.4.2017 10.35
Sähkömarkkinat

TEMin älyverkkotyöryhmän sähköveroselvitys julkaistu

Sähköveron rakenne on noussut esille kysyntäjouston edistämiseen liittyvissä keskusteluissa alalla. Keskustelun taustalla on se, että kysyntäjousto ei ole vielä taloudellisesti kovin kannattavaa asiakkaan näkökulmasta. Tämä johtuu muun muassa siitä, että merkittävä osa kuluttajan sähkölaskusta muodostuu kiinteästä jakeluverkkomaksusta ja kiinteästä sähköverosta (€/MWh tai snt/kWh).
Sähköenergian hinta muodostaa vain noin kolmanneksen kuluttajan sähkölaskusta. Suhteellinen, sähkömarkkinahinnasta riippuva sähkövero voisi kasvattaa kysyntäjouston kannattavuutta vahvistamalla sähkömarkkinoiden hintasignaalia. Sähkön hinnan ollessa matala vero olisi euromääräisesti pieni. Kun sähkön hinta kohoaisi, sähkövero olisi vastaavasti euromääräisesti suurempi. Tällöin sähkön kulutuksen siirtäminen olisi taloudellisesti aiempaa kannattavampaa.
 
Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman älyverkkotyöryhmän sihteeristön tilaaman selvityksen mukaan sähköveron muuttaminen kiinteästä verosta suhteelliseksi veroksi on EU:n verodirektiivien mukainen, kunhan energiaverodirektiivin minimiverotaso täyttyy. Vaikka muutos näyttää selvityksen mukaan lakiteknisesti mahdolliselta, veron muuttamisen käytännön toteuttamisessa voi olla haasteita, joihin selvityksessä ei ole otettu kantaa. Sähköveron rakenteesta on keskusteltu älyverkkotyöryhmässä vuoden 2017 aikana. Fingridin näkemyksen mukaan sähkövero tarjoaisi nopean tavan kannustaa joustavaan sähkönkäyttöön.
 
Sähköveroselvitys löytyy älyverkkotyöryhmän kotisivuilta.
 
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama älyverkkotyöryhmä selvittää älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän tehtävänä on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä sekä selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa. Työryhmään on kutsuttu laaja edustus koko toimialalta. Mukana on niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus. Fingrid osallistuu työryhmän toimintaan sihteerinä ja jäsenenä.
 
Lisätietoja:
Risto Lindroos, johtava asiantuntija, puh. 030 395 5139
Heidi Uimonen, sähkömarkkina-asiantuntija, puh. 030 395 4143