;
14.9.2017 12.00
Ajankohtaista

Suomeen kolmas turvapuisto yritysten työturvallisuuden harjoitteluun

Kuopiossa avattiin elokuun lopulla työturvallisuuden harjoitusalue, turvapuisto. Turvapuisto on suunnattu organisaatioille käytännönläheiseksi koulutusympäristöksi. Turvapuistoja on myös Espoossa ja Oulussa.​

Turvapuisto tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden harjoitella työturvallisuustaitoja oikeita työtilanteita jäljittelevissä harjoituskohteissa. Käytännön harjoittelu edesauttaa turvallisten työtapojen omaksumista, minkä hyödyt ovat myöhemmin nähtävissä paitsi vähentyneinä  onnettomuuksina, myös toteutuneiden onnettomuuksien tehokkaassa ja oikeanlaisessa hoidossa.

Kuopion harjoitusalueen kohteissa tutustutaan lavastettuihin onnettomuustilanteisiin sekä punnitaan vääriä ja oikeanlaisia toimintatapoja. Harjoituskohteita on tällä hetkellä yli 20 ja ne sijaitsevat kuudella toimialakohtaisella lohkolla:

• teollisuus
• rakentaminen
• sähkö ja energia
• Infrarakentaminen ja kaivostoiminta
• johtaminen
• kauppa, palvelut ja vapaa-aika.

Lisäksi turvapuistossa on yleinen työturvallisuuden lohko. Jokaisesta yksittäisestä harjoituskohteesta on kouluttajien käyttöön laadittu käsikirjoitukset koulutusten laadun varmistamiseksi. Eri harjoituskohteita yhdistelemällä koulutuksista voidaan muokata uudenlaisia, oppimista tukevia kokonaisuuksia.
 
Kuopion ohella vastaavia käytännönläheisiä koulutusympäristöjä Suomessa ovat Rudus Turvapuisto Espoossa sekä Pohjois-Suomen Turvapuisto Oulussa.
 
Fingrid on osallistunut Kuopion työturvallisuuden harjoitusalueen sähkö- ja energialohkon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä Kuopion Sähköverkon ja Voimatelin kanssa.

Lisätiedot: www.ttha.fi