;
24.3.2017 14.05
Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan julkinen kuuleminen

Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan mukainen julkinen kuuleminen hintakytkennän varamenettelystä vuorokausimarkkinoilla alkaa 13.3.2017. Kuuleminen päättyy 13.4.2017.
Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviiva (CACM GL) velvoittaa kantaverkonhaltijoita laatimaan ehdotuksen vuorokausimarkkinoiden hintakytkennän varamenettelystä. Varamenettelyä käytetään tilanteissa, joissa vuorokausimarkkinoiden hintoja ei saada laskettua.
 
Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät varamenettelyt ennen niiden käyttöönottoa. Ehdotus on toimitettava hyväksyttäväksi viimeistään 17.5.2017.
CACM GL:n mukaan kunkin kapasiteetinlaskenta-alueen kantaverkonhaltijat vastaavat varamenettelyjen kehittämisestä yhdessä. Ehdotuksesta on järjestettävä julkinen kuuleminen ennen sen hyväksymistä.
 
Fingrid valmistelee varamenettelyjä koskevan ehdotuksen yhdessä pohjoismaisten kantaverkonhaltijoiden kanssa Nordic CCR –kapasiteetinlaskenta-alueelle. Ehdotus löytyy ENTSO-E:n sivuilta.

Lisätiedot:
Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182
Satu Viljainen, puh. 030 395 4106