;
27.11.2017 10.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden raportti aggregoinnista reservimarkkinoilla julkaistu

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet yhteistyössä raportin aggregointimalleista reservimarkkinoilla. Tavoitteena on saada hyödynnettyä kaikki sähköjärjestelmän joustopotentiaali.

Aggregoinnilla tarkoitetaan sitä, että pienten sähkön kuluttajien ja tuottajien joustokykyä yhdistetään sähkö- ja reservimarkkinoilla hyödynnettäviksi kokonaisuuksiksi. Aggregointi on yksi keinoista, joilla saavutetaan tarvittava lisäjoustavuus sähköjärjestelmään vaihtelevan sähköntuotannon osuuden kasvaessa.

Teknisiä ratkaisuja on jo saatavilla aggregoinnin mahdollistamiseksi, mutta haasteena on nykyisten markkinamallien soveltuvuus aggregointiin. Perinteisesti joustokykyä ovat voineet tarjota vain sähkön toimitusketjun osapuolet (tasevastaava – sähkön myyjä – sähkön kuluttaja). Teknisten aggregointiratkaisujen kehityttyä tämä rajoitus on hälvenemässä ja on syntymässä uusia toimitusketjun ulkopuolisia joustokyvyn tarjoajia, aggregaattoreita. Heidän toimintansa mahdollistaminen vaatii kuitenkin markkinoiden pelisääntöjen uudistamista.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet, Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät päättivät alkaa yhteistyössä tarkastella aggregointimallien kehittämistä reservimarkkinoille. Työn tuloksena julkaistiin raportti, jossa on kuvattu Pohjoismaissa käytössä olevat aggregointimallit ja mallit, joita ollaan pilotoimassa Pohjoismaissa. Pohjoismainen yhteistyö jatkuu, ja seuraavaksi keskitytään pilottien toteutukseen. Tarkoituksena on myös järjestää vuoden 2018 jälkipuoliskolla sidosryhmätapaaminen, jossa kerrotaan pilottien tuloksista.

Tavoitteena on harmonisoidut reservimarkkinoiden pelisäännöt Pohjoismaissa, jotta reservintarjoajat voisivat osallistua reservimarkkinoille samoin ehdoin eri maissa. Koska aggregointimallien kehitys on eri Pohjoismaissa eri vaiheessa, harmonisointi voidaan käytännössä toteuttaa vaiheittain.

Pohjoismaisen yhteistyön lisäksi Fingrid on aktiivisesti kehittänyt aggregointimalleja Suomessa sekä yhdessä muiden lähialueiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Taajuusohjattujen reservien markkinapaikkoja on Suomessa jo avattu toimitusketjun ulkopuolisille reservintarjoajille, ja loppuvuonna alkavissa pilottiprojekteissa on tarkoitus selvittää samaa säätösähkömarkkinoilla.

Tutustu Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden raporttiin reservimarkkinoiden aggregointimalleista. (englanniksi)


Baltian kantaverkkoyhtiöt ovat myös julkaisseet selvityksen aggregaattorimalleista. Selvityksessä on julkinen kuuleminen. Fingrid osalistui aggregointimalleja tutkineeseen työryhmään.

Lisätietoa Baltian aggregaattoriraportista ja julkisesta kuulemisesta. (englanniksi)

Lisätiedot:

Laura Ihamäki, Fingrid Oyj, laura.ihamaki[at]fingrid.fi

Sanaselityksiä:

Aggregointi: pienten sähkön kuluttajien ja tuottajien  joustokykyä yhdistetään sähkö- ja reservimarkkinoilla.

Aggregaattorit: yritykset, jotka muodostavat pienkulutuksesta ja -tuotannosta isomman kokonaisuuden, joka voi osallistua sähkö- ja reservimarkkinoille.