;
2.5.2017 12.00
Lehdistötiedotteet

Pohjoismaiden yhteinen sähkömarkkinoiden taseselvitys käyttöön

Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen sähkömarkkinoiden taseselvitys on otettu käyttöön toukokuun alusta alkaen. Yhteinen taseselvitys tehostaa sähkömarkkinoita yli kansallisten markkinarajojen ja on askel kohti pohjoismaisten sähkömarkkinoiden syvempää integraatiota. Rajat ylittävä yhteistyö taseselvityksissä on uutta koko Euroopassa. Taseselvityksen laatii jatkossa kantaverkkoyhtiöiden yhteisomisteinen, Suomessa toimiva palveluyhtiö eSett Oy.
Yhteisen taseselvityksen tavoitteena on taata Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinoille yhtenäiset, tehokkaat toimintaedellytykset maasta ja tarjousalueesta riippumatta. Yhtenäinen, keskitetty toimintatapa tehostaa niin tasevastaavien*), jakeluverkkoyhtiöiden, sähkönmyyjien, palveluntoimittajien kuin maiden kantaverkkoyhtiöiden Fingridin, Svenska Kraftnätin ja Statnettin toimintaa.  
 
Uusi toimintamalli edistää myös etenemistä kohti sähkön yhteispohjoismaisia loppukäyttäjämarkkinoita helpottamalla uusien sähkön myyjien ja muiden alan toimijoiden pääsyä markkinoille sekä niiden toiminnan laajentumista muihin Pohjoismaihin. Tavoitteena on tehostaa markkinoiden toimintaa ja tuoda kuluttajille lisää vaihtoehtoja.
 
Sähkötaseesta huolehdittava jatkuvasti
 
Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan ostajan ja myyjän on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan eli suunniteltava ja ylläpidettävä sähkön hankinnan ja sähkön toimituksen välinen tasapaino. Ennustevirheiden vuoksi sähkötaseen tarkka tasapainottaminen ei ole mahdollista joka hetki. Tasepalveluiden avulla sähkön ostaja tai myyjä voi tasapainottaa sähkönhankinnan ja sähköntoimituksen välisen erotuksen niin sanotulla tasesähköllä. Arvioitua enemmän sähköä käyttänyt maksaa sähköstään lisää ja vähemmän käyttänyt saa korvauksen. Toimiva tasepalvelu on keskeinen osa toimivia sähkömarkkinoita. 
 
Perinteisesti taseselvitys toteutetaan kansallisena palveluna. Pohjoismaissa kunkin maan kantaverkkoyhtiö on vastuussa tasepalvelun järjestämisestä. Pohjoismaat näyttävät nyt Euroopalle mallia lisääntyvästä alueellisesta integraatiosta. Fingrid, Svenska kräftnät ja Statnett perustivat vuonna 2013 yhteisen palveluyhtiön eSett Oy:n hoitamaan kantaverkkoyhtiöiden puolesta sähkömarkkinoiden taseselvityksen yhtenäisillä toimintaperiaatteilla.
 
eSettin kanssa sopimuksen tehneet yritykset toimivat niin sanottuina tasevastaavina, jotka palvelevat muita markkinatoimijoita. Tasevastaavien tehtävänä on arvioida etukäteen, kuinka paljon heidän palvelunsa piiriin kuuluvat osapuolet tulevat tuottamaan ja käyttämään sähköä, pyrkiä tasapainottamaan tämä ja selvittää sen jälkeen sähkötaseet eSettin kanssa. 
 
Uraauurtava hanke koko Euroopassa
 
”Yhdenmukaisen taseselvitysmallin rakentaminen on ollut uraauurtava hanke koko Euroopan ja EU:n tasolla. On ollut hienoa olla mukana rakentamassa samoilla säännöillä toimivaa taseselvitystä ja luoda näin pohjaa suuremmalle markkinakehitykselle. Kiitos mallin valmistumisesta kuuluu myös kaikille sähkömarkkinaosapuolille, joita ilman emme olisi tässä", eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen sanoo.
 
"Palvelemme nyt yli tuhatta sähkömarkkinatoimijaa kolmessa Pohjoismaassa. Näemme kuitenkin, että tämä on vasta alku. Tavoitteenamme on kehittää taseselvitysmallia edelleen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kantaverkkoyhtiöiden kanssa”, hän jatkaa.
 
Pohjoismaat näyttävät jälleen suuntaa koko Euroopalle. Yhteinen tasepalvelu on hieno esimerkki siitä, miten Pohjoismaissa voidaan tehdä rajat ylittävää yhteistyötä toimivien sähkömarkkinoiden eteen käytännönläheisesti ja ilman raskasta sääntelyä. Olemme myös ylpeitä siitä, että saamme tarjota palvelua Suomesta käsin ja lupaamme tukea eSettin toimintaa kaikin tavoin", toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
 
Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen, eSett Oy, puh. 050 542 5427
 
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, puh. 040 593 8428
 
Tasepalvelupäällikkö Jani Piipponen, Fingrid Oyj, puh. 040 519 5064
 
Lisätietoja myös: www.esett.com/news
 
 
 
eSett Oy on palveluyhtiö, jonka Suomen, Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöt Fingrid Oyj, Svenska kraftnät ja Statnett SF perustivat vuonna 2013. eSett hoitaa kantaverkkoyhtiöiden puolesta sähkömarkkinoiden taseselvityksen. Yrityksen liikevaihto on noin 10 milj. euroa ja henkilöstön määrä on 8. Yhtiön toimipaikka on Helsingissä.
 
Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja sähkömarkkinatoimijat. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon. Fingridin liikevaihto on 586 milj. euroa ja henkilöstön määrä noin 330. Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.
 
 
 *) Tasevastaava on yritys, jolla on taseselvityssopimus eSettin kanssa ja tasehallintasopimus kantaverkkoyhtiön kanssa. Tasevastaava on tasevastuussa omasta puolestaan tuottajana, kuluttajana tai sähkön myyjänä tai muiden tuottajien, kuluttajien tai sähkön myyjien puolesta.