;
20.6.2017 13.30
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Ollilan raportti linjaa pohjoismaisen energiayhteistyön kehitystä oikeaan suuntaan

Jorma Ollilan Pohjoismaiden neuvostolle laatima selvitys pohjoismaisen energiayhteistyön kehittämisestä perustuu energiapolitiikkojen koordinointiin ja toimiviin sähkömarkkinoihin. Linjaus on oikea, sillä vihreään, hiilivapaaseen sähköjärjestelmään siirtyminen edellyttää alueellisesti tiivistä yhteistyötä ja markkinoiden hyödyntämistä.

​Fingrid kannattaa laajalti Ollilan selvityksessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä. Selvityksen ehdotukset perustuvat toimiviin markkinoihin ja niiden vahvistamiseen. Markkinaehtoinen tie edellyttää vahvaa poliittista tukea. Fingrid tukee lähestymistapaa ja katsoo, että sähkömarkkinamurroksen toteuttaminen markkinoita vahvistaen on kustannustehokkainta. Ollila tuo selvityksessään esille laajojen alueellisten markkinoiden merkityksen. Myös Fingrid pitää ensiarvoisen tärkeänä Baltian maiden osallistamista. Tämä parantaisi toimitusvarmuutta koko Itämeren alueella ja vahvistaisi pohjoismaista ääntä EU:ssa.

Ehdotus sähkömarkkinoiden kaikki sidosryhmät kokoavasta foorumista on tärkeä. Sen kautta sidosryhmät pääsevät mukaan osallistumaan alueen sähkömarkkinoiden kehitykseen. Foorumi myös osaltaan tukisi alueen energiapolitiikkojen koordinointia. "Tämä on ollut puuttuva pala pohjoismaisessa ja myös alueellisessa sähkömarkkinayhteistyössä", toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Fingrid tukee näkemystä pohjoismaisen yhteistyön tärkeydestä kantaverkon suunnittelussa, operatiivisessa käyttötoiminnassa ja markkinoiden edistämisessä. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat perustaneet Kööpenhaminaan yhteisen käytönsuunnitteluyksikön. "Olemme ottaneet etunojan perustamalla yhteisen tehokkaan yksikön Kööpenhaminaan. Sen tehtävänä on muiden muassa laskea oikeat siirtokapasiteetit joka tunnille, ajoittaa koordinoidusti rajasiirtokeskeytykset ja tehdä käyttövarmuustarkastelut", toteaa Ruusunen.

Fingrid julkaisi huhtikuun alussa toimenpideohjelman ”Johtokatu - tiekartta vihreään sähköjärjestelmään", joka sisältää konkreettisia aloitteita ja toimenpiteitä sekä käynnissä olevia hankkeita markkinoiden kehittämiseksi. Sähkömarkkinoiden kehitystoimenpiteet kiteytyvät sähkön käyttäjän aseman vahvistamiseen, markkinapaikkojen kehittämiseen siten, että ne vastaavat tuotantorakenteen muutokseen sekä markkinatoimijoiden aktiivisen osallistumiseen sähköjärjestelmän tasapainottamisessa.

Lisätietoja:

Johtaja Asta Sihvonen-Punkka, puh. 050 573 9053, ti 20.6. klo 13.30 - 14.30 ja klo 16 jälkeen.
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428, ke 21.6. klo 13 – 17 ja to 22.6. klo 9 – 12