;
17.3.2017 11.00
Ajankohtaista

NBS-mallin taseselvityksen voimaanpanoasetukset on vahvistettu

NBS-mallin taseselvityksen voimaanpanoasetukset on vahvistettu ja samalla on määritetty osapuolille pakollinen rinnankäyttöjakso.

​NBS-mallin eli pohjoismaisen taseselvitysmenettelyn käyttöönottoon liittyvät asetukset on saatettu voimaan (Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta 217/2016, sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta 273/2016).

Uuden pohjoismaisen taseselvitysmenettelyn käyttöönottopäivä on 1.5.2017 (klo. 01:00). Lisäksi asetusten soveltamisessa määritetään osapuolille pakollinen rinnankäyttöjakso 1.4.-30.4.2017.
 
”Sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 luvun, 4 luvun 1—5 ja 8 §:n sekä 5 luvun 1 §:n säännöksiä sovelletaan 1 päivän huhtikuuta 2017 ja 30 päivän huhtikuuta 2017 välisenä aikana sekä sellaisina kuin ne olivat uuden asetuksen voimaan tullessa että sellaisina kuin ne ovat uudessa asetuksessa. Virallinen taseselvitys tehdään mainittuna ajanjaksona kuitenkin uuden asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.”

Lisätietoja:
Tasepalvelupäällikkö Jani Piipponen, puh. 030 395 4186