;
25.10.2017 14.30
Ajankohtaista

Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017-2027 on julkaistu

Kantaverkon kehittämissuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että Fingridin kantaverkko palvelee asiakkaita ja yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa. Fingridin investoinnit kantaverkkoon koostuvat rajasiirtoyhteyksien ja Suomen sisäisen päävoimansiirtoverkon kehittämisestä sekä olemassa olevan verkon uusimisesta ja perusparannuksista.​Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin asiakkaidensa kanssa yhteistyössä laatimiin alueellisiin verkkosuunnitelmiin ja se on sovitettu yhteen Itämeren alueen kehittämissuunnitelman ja koko Euroopan unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) kanssa. Kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa varmistetaan, että sähkönsiirtoverkko ja koko järjestelmä täyttävät sille asetetut vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä.

 
Tulevaisuudessa Fingridin investoinnit kantaverkkoon koostuvat rajasiirtoyhteyksien ja Suomen sisäisen päävoimansiirtoverkon kehittämisestä sekä olemassa olevan verkon uusimisesta ja perusparannuksista. Kantaverkossa ei ole korjausvelkaa vaan verkkoa on uusittu suunnitelmallisesti tarpeen mukaan. Siirtokykyinen, luotettava ja käyttövarma kantaverkko on sähkömarkkinoiden perusta. Kehittyvät sähkömarkkinat yhdessä muuttuvan tuotantorakenteen kanssa tarvitsevat lisää siirtokapasiteettia. Yksi Fingridin keskeinen tulevaisuuden kehittämishanke onkin rakentaa uusi sähkömarkkinoita palveleva 400 kilovoltin siirtoyhteys Keski-Suomesta Pohjois-Ruotsiin. Uusi siirtoyhteys on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.
 
Kantaverkon kehittämissuunnitelman voi kokonaisuudessaan lukea täällä.
 
Lisätietoja: 
Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, puh. 030 395 5118
Aki Laurila, suunnittelupäällikkö, verkkosuunnittelu, puh. Aki Laurila 030 395 5135