;
16.6.2017 12.00
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Sähkömarkkinat

Fingrid varautuu Olkiluoto 3:n liittämiseen kantaverkkoon

Eurajoelle rakenteilla olevan Olkiluoto 3 (OL3) -ydinvoimalaitosyksikön laitostoimittajan päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima (TVO) ovat aloittaneet valmistelut Olkiluoto 3:n liittämisestä kantaverkkoon. Liittäminen vaatii erityisjärjestelyitä, koska OL3 on valmistuessaan merkittävästi suurempi kuin aiemmat sähköntuotantoyksiköt sen nettosähkötehon ollessa 1 600 megawattia.
Suomen sähköjärjestelmä kestää enintään 1 300 megawatin suuruisen tuotantolaitoksen vikaantumisen. Fingrid ja TVO sopivat alustavasti jo OL3-laitosyksikköä suunniteltaessa nk. järjestelmäsuojasta, jolla laitosyksikkö voidaan liittää sähköjärjestelmään. Teknisesti järjestely tarkoittaa sitä, että OL3- laitosyksikön irrotessa verkosta teollisuuskulutusta rajoitetaan lähes reaaliaikaisesti siten, että sähköjärjestelmän kannalta häiriö pysyy sallitun 1300 megawatin rajoissa.
 
Fingrid ja TVO ovat nyt sopineet Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan käytännön toteuttamisesta. Nyt tehtyä sopimusta edelsi asianomaisten viranomaisten arviointi, joilla varmistettiin, ettei järjestelmäsuojan toteuttamisella ole vaikutusta Fingridin sähkömarkkinalain mukaisen järjestelmävastuun hoitamiseen. Seuraavaksi toteutetaan suojaan tulevan teollisuuskulutuksen avoin kilpailutus.

Järjestelmäsuojan lisäksi OL3:n kantaverkkoon liittämiseksi pienennetään sähköntuontikapasiteettia Ruotsista pohjoisilla vaihtosähköyhteyksillä 300 megawattia sekä kasvattamalla Fingridin nopean häiriöreservin määrää.
 
Fingridin tulee sähkömarkkinalain mukaisena järjestelmävastaavana huolehtia sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja kansallisen käyttövarmuuden ylläpitämisestä. Järjestelmäsuojan toimintavarmuus ja sen kuormien riittävyys ovat sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitämisen edellytys.
 
Lisätietoja:
Johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu Jussi Jyrinsalo puh. 030 395 5118 tai 040 550 2044
Asiakaspäällikkö, Petri Parviainen puh. 030 395 5282 tai 0400 527 706