;
22.2.2017 15.35
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Fingrid pyytää sidosryhmien näkemyksiä rajasiirtokapasiteetin varaamisen periaatteisiin automaattiselle taajuudenhallintareserville

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat tehneet sopimuksen yhteispohjoismaisen markkinan perustamisesta automaattiselle taajuudenhallintareserville (aFRR). aFRR-reservin tärkeänä tehtävänä on ylläpitää taajuuden hyvä laatu myös tulevaisuudessa ja mahdollistaa uusiutuvan energian kasvu pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä.

Yhteispohjoismainen aFRR-reservien markkina on toteutukseltaan ainutlaatuinen ratkaisu. Se perustuu uusiin alueellisiin markkinaperiaatteisiin ja mahdollistaa alueen kaikkien toimijoiden osallistumisen samoille markkinoille. aFRR-reservin yhteismarkkinat antavat mahdollisuuden hankkia automaattista taajuudensäätöreserviä mahdollisimman tehokkaasti pohjoismaisella markkina-alueella. Kapasiteetin hankinnassa otetaan huomioon siirtokapasiteetin kansantaloudellisesti optimaalinen käyttö, mikä tarkoittaa yhteispohjoismaisilla aFRR-markkinoilla rajasiirtokapasiteetin varaamista reserville tietyin ehdoin.

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) vaatii Energiaviraston vahvistusta siirtokapasiteetin jakamisen ehdoista ja menetelmistä kantaverkossa. Koska nykyään siirtokapasiteetti annetaan sellaisenaan sähkömarkkinoiden vuorokausimarkkinoille, tulee Energiaviraston vahvistaa Fingridin esittämät ehdot rajasiirtokapasiteetin käyttämisestä reserville. Myös pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden välisen sopimuksen voimaantulon ehtona on kunkin maan kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä rajasiirtokapasiteetin varaamisen ehdoista.  
 
Ennen varsinaisen vahvistuspyynnön esittämistä Energiavirastolle, Fingrid haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä rajasiirtokapasiteetin varaamisen periaatteista.
 
Palautteet pyydetään lähettämään sähköpostitse 30.3.2017 mennessä osoitteeseen reservit@fingrid.fi

Järjestämme 24.3.2016 klo 9:00-11:00 webinaarin, jossa esittelemme periaatetta rajasiirtokapasiteetin varaamisesta aFRR:lle.

Lisätietoja 12.3.2017 alkaen,
Vesa Vänskä, erikoisasiantuntija, käytön kehitys, puh. 030 395 5185

Esitys rajasiirtokapasiteetin varaamisen ehdoista automaattiselle taajuudenhallintareserville