;
15.7.2016 15.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasepalvelun uudet hinnat 1.9.2016 alkaen

Fingridin reservienhankinnan kustannukset ovat olleet ennakoitua alhaisemmat ja saman ennustetaan jatkuvan loppuvuoden osalta. Siitä johtuen tasepalvelun maksuja alennetaan syyskuun alusta.
Toteutuneen tuotannon ja -kulutuksen maksut muuttuvat 1.9.2016 alkaen seuraavasti:  
 
​       Nyt voimassa olevat maksut​ Maksut 1.9.2016 alkaen​
​Toteutunut tuotanto ​0,16 €/MWh ​0,14 €/MWh​
​Toteutunut kulutus ​0,24 €/MWh​ ​0,22 €/MWh​

Lasku on keskimäärin -10 %. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.
 
Tuotannon ja kulutuksen maksuilla katetaan tasepalvelulle kohdistettavat reservikulut ja tasepoikkeamakulut. Reservikuluihin sisältyvät taajuusohjatun käyttöreservin sekä automaattisen taajuudenhallintareservin kulut kokonaisuudessaan sekä 10 % taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin kustannuksista. 
 
Lisätietoja:
Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, puh. 030 395 4186