;
23.11.2016 11.15
Lehdistötiedotteet, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Sähköpulan riski kireänä pakkaspäivänä suuri – Nopea siirtyminen vihreään sähköjärjestelmään haastaa toimitusvarmuuden

Tulevan talven pakkasissa mitataan sähkömarkkinoiden heikentynyt toimintakyky, sillä perinteinen sähköntuotanto on laskenut entisestään eikä uusiutuva energiantuotanto riitä kattamaan vajetta. Energiapoliittisessa keskustelussa sähkömarkkinoiden häiriöt ja sähköpulan riski on tunnistettu, mutta ongelmanratkaisun toteutustavoissa on näkemyseroja. Kantaverkkoyhtiö Fingrid odottaa ratkaisuja myös pian julkaistavalta hallituksen energia- ja ilmastostrategialta.

Fingridistä arvioidaan, että sähköpulan riski Suomessa on edelleen erittäin suuri, jos lämpötila painuu tammikuussa 2016 koetun pakkasen lukemiin ja kestää pitkään. Siirtoyhteydet naapurimaista ja kotimainen sähköntuotanto riittävät kattamaan kylmän talvipäivän kulutuksen, mutta varaa siirtoyhteyksien tai tuotantolaitosten vikaantumiselle ei ole. Kotimaisen lauhdevoiman sulkeminen on osasyynä tilanteen kiristymiseen.
 
Fingridin arvion mukaan sähkön tuonnin tarve on tulevana talvena pakkaspäivänä nousemassa 3 500 megawatin tasolle. Tämä tarkoittaa, että arvioidussa 15 100 megawatin huippukulutustilanteessa viidennes sähköstä on tuotava ulkomailta. Tuontia tarvitaan enemmän, kuin mitä kaikki Suomen ydinvoimalat tuottavat yhteensä sähköä. Tilanne jatkuu lähivuodet samanlaisena eikä edes Olkiluoto 3:n käyttöönotto poista kokonaan tuontiriippuvuutta.
 
-Huolehdimme Fingridissä, että sähköpulatilanteessa järjestelmän toimintakyky säilyy. Tiukassa tilanteessa voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lyhytkestoisesti joidenkin asiakkaiden sähkön käyttöä, totesi toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridin sähköverkkopäivässä tänään.
 
Sähkötehon hetkellisestä riittämättömyydestä johtuva sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, johon Fingrid on varautunut yhdessä paikallisten jakeluverkonhaltijoiden kanssa. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä hetkellisesti, korkeintaan muutaman tunnin. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös sähköpulatilanteessa.
 
Hallitusti kohti vihreää sähköntuotantoa
 
Toimitusjohtaja Ruususen mukaan siirtyminen vihreään sähköjärjestelmään on välttämätöntä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, mutta siirtyminen on tehtävä hallitusti, jotta sähköjärjestelmän käyttövarmuus voidaan edelleenkin turvata.
 
- Olennaista on, miten siirtymäajasta selvitään ja kuinka nopeasti pystytään hyödyntämään vielä kehitteillä olevaa älykästä teknologiaa. Meillä kaikilla on sama päämäärä – puhdas energia. Kurottava on kuitenkin noin kymmenen vuoden tekninen kehitystarve ennen kuin voidaan puhua vihreän energiatuotannon vallankumouksesta. Tärkeätä on säilyttää myös markkinaperusteinen kohtuuhintaisuuden mahdollistava ja häiriötön sähkönsaanti, Ruusunen kommentoi.
 
Fingrid on tuonut oman näkökantansa mukaan energiapoliittiseen keskusteluun ja julkaissut toukokuussa keskustelupaperin sähkömarkkinoiden haasteista ja mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista. Saadusta palautteesta ja Fingridin tekemistä johtopäätöksistä on laadittu tänään 23.11.2016 julkaistava kooste, jossa viitoitetaan tietä markkinaehtoiseen vihreään sähköjärjestelmään.
 
- Meidän tulevaisuuskuvassamme kuluttaja on keskiössä, hinta ohjaa sähköjärjestelmää ja sähköä myös riittää joka hetki. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme kuitenkin apua myös poliittisilta päättäjiltä, eikä ainoastaan Suomessa, vaan myös muissa Pohjoismaissa tähtäin pitää säilyttää markkinaehtoisessa sähköjärjestelmässä," toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
Ajankohtaiset energia-asiat seminaarissa ja webcastingissa 23.11. klo 13.00 alkaen
 
Fingrid järjestää tänään Messukeskuksessa Sähköverkkopäivä 2016 seminaarin. Asiakaspuheenvuoron pitää johtaja Timo Jutila Caruna Oy:stä. Fingridin puheenvuoroissa käsitellään muun muassa konsultaatiopyynnöstä saatuja palautteita ja toteutettavia toimenpiteitä. Lisäksi kuullaan rajasiirtoyhteyksien käyttövarmuudesta.
 
Seminaarin ohjelma alkaa klo 13.00 ja sitä voi seurata verkosta suorana lähetyksenä ja myöhemmin videotallenteina osoitteesta: https://platform.goodmood.fi/goodmood/fingrid/23112016 
Tilaisuuden linkki löytyy myös http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/seminaarit/Seminaarit2016/Sivut/default.aspx -sivulta.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Johtaja Reima Päivinen, puh. 030 395 5160 tai 040 556 2662 (tehotasapaino)
Johtaja Asta Sihvonen-Punkka, puh. 030 395 5235 tai 050 573 9053 (sähkömarkkinat)
 
 
Tutustu myös: Kehityshankkeet

Fingridin ennuste talven sähkönkulutuksesta, -tuotannosta ja tuonnista huippukulutustilanteessa.