;
13.10.2016 11.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Säätösähkömarkkinasopimuksen luonnos kommenteille

Säätösähkömarkkinasopimus eriytetään tasepalvelusopimuksesta, kun yhteispohjoismainen taseselvitys otetaan käyttöön 1.5.2017 alkaen. Tämän johdosta kaikkien osapuolien, jotka tarjoavat resurssia säätösähkömarkkinoille, tulee tehdä erillinen säätösähkömarkkinasopimus Fingridin kanssa. Fingrid on informoinut sidosryhmiä omissa sidosryhmätilaisuuksissaan tulevista sopimusmuutoksista ja pyytää nyt kommentteja luonnokseen uudesta sopimuksesta 11.11.2016 mennessä.

Uusi säätösähkömarkkinasopimus oikeuttaa sopimuksen tehneen osapuolen osallistumaan tulevaisuudessa sekä säätösähkö- että säätökapasiteettimarkkinoille. Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoiden säännöt on kuvattu sopimuksen liitteissä, joita Fingridin on mahdollisuus päivittää ilmoittamalla siitä sopimusosapuolelle vähintään kuukausi etukäteen.
 
Lisäksi Fingrid ehdottaa sopimukseen seuraavia muutoksia verrattuna nykyisiin säätösähkö-  että säätökapasiteettimarkkinasopimuksiin. 
• Säätösähkömarkkinaosapuoli voi tarjota resurssia ainoastaan omasta avoimesta toimitusketjustaan
• Mahdollistetaan tuotanto- ja kulutusresurssin aggregointi samaan tarjoukseen
• Minimitarjouskoko 5 MW, jos elektroninen tilaus on käytössä
• Määrällisesti sitovat säätökapasiteettitarjoukset edellisenä päivänä klo 13:00 mennessä
• Hankinta säätökapasiteettimarkkinoilta viikoksi kerrallaan
• Säätökapasiteettimarkkinoille mahdollista tehdä kohdennettu tarjous yksittäiselle resurssille
• Säätökapasiteettimarkkinoiden kilpailutus siirretään sähköpostikäsittelystä sähköiseen kaupankäyntijärjestelmään
Kommentit sopimusluonnokseen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen reservit@fingrid.fi