;
15.8.2016 14.45
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähköjärjestelmä

Raportti: Pohjoismaisen sähköjärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid ja Energinet.dk julkaisevat raportin, joka esittelee yhtiöiden näkemyksiä pohjoismaisen sähköjärjestelmän tulevista haasteista ja mahdollisuuksista vuoteen 2025 mennessä.
Pohjoismainen sähköjärjestelmä on murroksessa. Muutoksia aiheuttavat ennen kaikkea ilmastopolitiikka (joka puolestaan lisää uusiutuvien energialähteiden kehittämistä), teknologian kehitys sekä markkinoiden, käytön ja suunnittelun yhteiseurooppalaiset puitteet. Järjestelmän muutos on käynnistynyt, ja siitä tulee entistä näkyvämpää vuoteen 2025 mennessä.

"Kantaverkkoyhtiöiden yhteisen lähestymistavan varmistaminen on tärkeää, jotta löydämme parhaat ratkaisut sähköjärjestelmän tuleviin haasteisiin. Monet yhtiöiden ongelmista ovat yhteisiä, joten on luonnollista etsiä yhteisiä ratkaisuja", sanoo johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj:stä.

Lämpölaitosten sulkeminen, tuulivoiman osuuden lisääntyminen, ydinvoimalaitosten käytöstä poisto ja järjestelmien välisen siirtokapasiteetin jyrkkä kasvu vaikuttavat siihen, että sähköjärjestelmän ennakoinnista, käytöstä ja suunnittelusta tulee yhä monimutkaisempaa.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden toimintaympäristö muuttuu ja tärkeimpiä tulevaisuuden haasteita ovat mm. riittävä siirto- ja tuotantokapasiteetin varmistaminen toimitusvarmuuden takaamiseksi ja markkinoiden vaatimusten täyttämiseksi, vastaaminen joustavuusvaatimuksiin sekä taajuuden hyvän laadun ja riittävän inertian säilyttäminen järjestelmässä käyttövarmuuden varmistamiseksi.

Raportissa otetaan esille tärkeimmät haasteet ja pohditaan, miten niihin löydetään yhteiset ratkaisut. Raporttia seuraavassa jatkoselvityksessä on tarkoitus analysoida ja priorisoida pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden toteutettavaksi valittuja ratkaisuja. Jatkoselvitys valmistuu vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

Executive summary Challenges and Opportunities for the Nordic Power System
 
Lisätietoja:
Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu
puh. 030 395 5118
 
Maarit Uusitalo, suunnittelupäällikkö, voimajärjestelmän suunnittelu
puh. 030 395 4246