;
22.11.2016 15.45
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden toimitusjohtajat allekirjoittivat kaksi tärkeää yhteistyösopimusta

Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt (TSO) allekirjoittivat marraskuun 16 päivä sopimukset pohjoismaisen käytönsuunnitteluyksikön perustamisesta sekä automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) pohjoismaisten markkinoiden käynnistämisestä. Näillä toimenpiteillä varmistetaan pohjoismaisen järjestelmän toimintavarmuutta tulevaisuudessa. Toimitusjohtajat hyväksyivät lisäksi valmisteluaikataulun ensi kesänä julkistettavalle raportille, jossa ehdotetaan toimenpiteitä pohjoismaisen sähköjärjestelmän haasteiden ratkaisemiseksi.Pohjoismainen yksikkö (RSC) Kööpenhaminaan – käytönsuunnittelu uudelle tasolle Pohjoismaissa

Yhteispohjoismaisen käytönsuunnitteluyksikön hyötyjä markkinatoimijoille tulevat olemaan tarkempi siirtokapasiteettien laskenta ja parempi sähköjärjestelmän käyttövarmuus. Käytönsuunnitteluyksikkö laajentaa Pohjoismaiden yhteistyön sähköjärjestelmän käytössä uudelle tasolle. Yksikölle sovittuja tehtäviä ovat siirtokapasiteettien laskenta, rajasiirtokeskeytysten koordinointi, yhteisten verkkomallien ylläpito ja kehittäminen sekä alueellinen lyhyen ja keskipitkän aikavälin sähkön riittävyystarkastelu. Yksikkö toimii palveluntuottajana, eli kukin kantaverkkoyhtiö vastaa edelleen käyttövarmuudesta omalla alueellaan. Käytönsuunnitteluyksikön viralliset avajaiset pidetään 1. helmikuuta 2017. 

Pohjoismaiset markkinat aFRR-reserville

Yhteispohjoismaisen automaattisen taajuudensäätöreservin tärkeänä tehtävänä on ylläpitää taajuuden hyvä laatu myös tulevaisuudessa ja mahdollistaa uusiutuvan energian kasvu pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Yhteispohjoismainen aFRR-reservien markkina on toteutukseltaan ainutlaatuinen ratkaisu. Se perustuu uusiin alueellisiin markkinaperiaatteisiin ja mahdollistaa alueen kaikkien toimijoiden osallistumisen samoille markkinoille. aFRR-reservin yhteismarkkinat antavat mahdollisuuden hankkia automaattista taajuudensäätöreserviä mahdollisimman tehokkaasti pohjoismaisella markkina-alueella. Kapasiteetin hankinnassa otetaan huomioon siirtokapasiteetin kansantaloudellisesti optimaalinen käyttö.

Kantaverkkoyhtiöt ehdottavat konkreettisia toimia Pohjoismaiden sähköjärjestelmän käyttövarmuuden turvaamiseksi

Aiemmin julkaistun pohjoismaisen sähköjärjestelmän haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevän raportin (”Challenges and Opportunities for the Nordic Power system”) yhteydessä päätettiin julkaista aiheesta myös ns. Solution Report -jatkoselvitys.

Tämän ”Solution reportin” tarkoituksena on   ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä pohjoismaisen sähköjärjestelmän kehittämiseksi vastaamaan rakennemuutoksen vaatimuksia. Raportti julkaistaan kesäkuussa 2017

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140
Johtaja, käyttötoiminta Reima Päivinen, puh. 030 395 5160

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden toimitusjohtajat ohjaavat yhtiöidensä alueellista yhteistyötä. Toimitusjohtajat hyväksyvät yhteistyölle yhteisen strategian. Toimitusjohtajat jakavat tehtävät eri painopisteisiin keskittyville komiteoille. Komiteat raportoivat säännöllisesti toimitusjohtajien kokoukselle yhteishankkeiden edistymisestä. Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöillä on pitkät perinteet kantaverkkojen ylläpitoon ja sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä. Päämääränä on käyttövarma sähkön toimitus kuluttajille, ottaen huomioon niin alueelliset vaatimukset kuin uusiutuvien energianlähteiden integrointihaasteet. Pohjoismainen yhteistyö nivoutuu tiiviisti eurooppalaiseen ENTSO-E-yhteistyöhön.