;
20.5.2016 12.35
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista

Fingridin ideakilpailusta neljä tuoretta ideaa kantaverkon kunnossapidon kehittämiseen

Fingrid haki avoimessa ideakilpailussaan uusia kehitysideoita kantaverkon kunnossapitotöiden ja viankorjauksen parantamiseen ja kehittämiseen. Tulleista ideoista valikoitui neljä toteutuskelpoista ideaa, jotka tukevat kehitystä kohti yhä enemmän kuntoon ja mittaustietoon perustuvaa kunnossapitoa. Ideakilpailu oli myös askel kohti Fingridin tavoittelemaa entistä avoimempaa innovaatiotoimintaa. Kunnossapidon kehittämisen tavoitteena on vähentää kantaverkon vioista ja kunnossapitotöistä aiheutuvaa haittaa asiakkaille ja yhteiskunnalle.
Vaikka yhtiön toiminnan kustannustehokkuus ja verkon käyttövarmuus ovat kansainvälisten vertailututkimusten mukaan alan kärkitasoa, toimintaa kehitetään jatkuvasti. Ideakilpailun tavoitteena oli, että myös yhtiön ulkopuolinen osaaminen ja ideat tulevat huomioiduksi yhtiön toiminnan kehittämisessä - jotta voi edelleen parantaa, on haettava ideoita uusilta toimialoilta.
 
Kilpailuun saapui yhteensä 36 ideaehdotusta, joista ensimmäisessä vaiheessa valittiin 10 parasta tarkempaa tutustumista ja jatkokehitystä varten. Ideoita esittäneet yhtiöt kehittivät ehdotustaan tammi-helmikuun aikana Fingridin tarkentavien kysymysten pohjalta. Ideoissa esiintyi mm. uutta mittausteknologiaa, älylaseja, joukkoistamista ja satelliittitekniikkaa.
 
Voittajaideat ovat:
 
Empower – älylasien käyttö kunnossapidossa. Idea perustuu uuteen virtuaaliseen dokumentointitekniikkaan, jolla voidaan saavuttaa hyötyjä verkon kunnossapidossa, suunnittelussa ja omaisuudenhallinnassa.
 
Noiseless Acoustics - akustinen kamera poikkeavien äänten havaitsemiseen ja paikantamiseen. Idea perustuu uudenlaiseen äänikamerateknologiaan, joka mahdollistaa mm. laitevikojen paikantamisen.
 
Scoopshot –joukkoistamisen hyödyntäminen kohdennetuilla kuvaustehtävillä. Idea perustuu tiedonkeruuseen joukkoistamisen avulla kuvien muodossa. Menetelmää voidaan käyttää mm. vianpaikannukseen tehtävään osallistuneiden ihmisten avulla.
 
Vaisala – uusi mittaustekniikka. Idea perustuu yksinkertaiseen anturiin ja uudenlaiseen mittaustekniikkaan. Menetelmällä voidaan havaita vikaantuvat komponentit ilman käyttökeskeytystä vaativaa tarkastusta ja siten säästää kunnossapidon kustannuksissa.
 
Voittajaideat eivät välttämättä toteudu sellaisinaan, vaan ne vaativat asian syvempää tutkimista yhdessä. Voittajat julkistettiin 19.5.2016 Fingridin Kunnonhallinta 2020 -teemapäivillä.
 
Ideakilpailu toteutettiin t&k-rahoitukseen ja innovaatiohankkeisiin erikoistuneen Spinverse Innovation Management Oy:n kanssa.
 
Lisätietoja:
Kimmo Nepola, asiantuntija, FACTS-järjestelmät, puh. 030 395 4221
Jussi Matilainen, teknologiapäällikkö, teknologia, puh. 030 395 5143