;
8.6.2016 16.40
Datahub

Datahubin tietokonversiosuunnitelma on julkaistu, kommentointiaikaa 19.8.2016 asti

Tarpeet sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien ja tietokokonaisuuden suhteen ovat selvillä, joten työ projektissa on jatkunut tietokonversion suunnittelulla ja toteutuksella.Tätä määrittelytyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. Tietokonversiotyöryhmän avustuksella on nyt saatu valmiiksi tietokonversiosuunnitelma toimialan kommentointiin.

​Tietokonversiosuunnitelma on julkaistu 8.6.2016 toimialan yhtiöiden kommentoitavaksi Fingridin datahub-kotisivuilla. Julkaisemme samalla datastandardista uuden version, jossa on huomioitu tietokentät tietokonversion näkökulmasta. Itse tietomallia ei ole tämän vuoksi muutettu.

Kaikkien osapuolien on erittäin tärkeää tutustua suunnitelmaan, siitä ilmenee esimerkiksi missä muodossa datahubin tarvitsemat tiedot pitää olla, jotta ne voidaan ladata tietokonversio-järjestelmään, miten tiedot tuodaan, miten niitä hallitaan, mitä työkaluja työssä tarvitaan. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ne tietojärjestelmät, joista tiedot tuodaan ja aloittaa hyvissä ajoin valmistelut puuttuvien tietojen lisäämiseksi ja virheellisten tietojen korjaamiseksi.
 
Tietokonversiosuunnitelman tärkein sisältö alan toimijoille ovat luvut, joissa kuvataan konversioprojektin vaiheet, osapuolien tehtävät ja vastuut sekä tietokonversioprosessi.

Toivomme sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden tutustuvan materiaaliin, ja jättämään mahdolliset kommentit 19.8.2016 mennessä.
 
Kaikki kommentit pyydämme toimittamaan osoitteeseen datahub@fingrid.fi.

Marjut Puukangas
puh. 030 395 5292