;
30.11.2015 10.20
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tehoreservin ylläpidossa siirrytään talvikauteen 1.12.2015 alkaen

Joulukuun alusta alkaen tehoreservin ylläpidossa mukana olevat yksiköt siirtyvät enintään 12 tunnin valmiuteen mahdollista käynnistymistä varten. Valmiusaika kestää talvikauden loppuun, 28.2.2016 saakka.
Järjestelyssä ovat mukana seuraavat yksiköt:
  • Naistenlahti 1 voimalaitos: 129 MW (maakaasu) omistaja Tampereen Energiantuotanto Oy
  • Haapaveden voimalaitos: 160 MW (öljy) omistaja Kanteleen Voima Oy
  • Suomenojan lämpöpumppu: 10 MW (sähkön kulutusjousto) omistaja Fortum Power and Heat Oy.
Suomen ja Ruotsin tehoreservin säännöt Elspot-markkinalla ovat samat kuin edellisinä vuosina, ja ne perustuvat talvikauden 2011/2012 sääntöihin. Markkinasäännöt on julkaistu Nord Pool Spotin tiedotteena "Exchange Information No. 61/2011- Activation of peak load capacity for Elspot in Finland and Sweden during winter 2011/2012". Sähkön kulutusjoustoyksikön tulee jättää ylössäätötarjous säätösähkömarkkinoille koko talvikauden ajan.
 
Suomen ja Ruotsin tehoreservien käytöstä tiedotetaan sekä Nord Pool Spotin että Fingridin internetsivuilla. Suomessa käytettävä tehoreservin määrä on nähtävissä reaaliaikaisena Fingridin voimajärjestelmän tila -kuvassa kohdassa tehoreservi.
 
Voimalaitosten tehoreservisopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Kulutusjouston sopimus on voimassa talvikausilla 2015-2016 sekä 2016-2017.
 
Talvikauden jälkeen voimalaitokset siirtyvät yhden kuukauden käynnistysvalmiuteen.
 
Lisätietoja:
Mikko Heikkilä, markkinakehitys, puh. 030 395 5113 ja Laura Ihamäki, käytön kehitys puh. 030 395 5166